duminică, 16 februarie 2020

Pe când aveam cu ce ne lăuda...
România de-altădată, 


Târgul Internațional București, 


prima ediție, 13 octombrie 1970
F.M.U.A.B. - strung carusel pentru diametrul 1 250 mm.
Lucrări de construcție la hale noi pe terenurile viitoarei expoziții.

Timpuri noi - motocompresor M.C. - 5.


Uzinele Semănătoarea, combina autopropulsată C-2 Gloria, 
în primj-plan, dispozitiv de recoltat păioase.
Timpuri noi - electrocompresor 2 E. C. - 10.Articole publicate în Revista Flacăra, Nr. 35. 29 august 1970.


"orașul dintre vii”
România de-altădată 


Huși


Colecții și Colecționari - Cartofilie

Vedere asupra orașului. Pliant: Județul Vaslui. 1976.


Husi. Cod: 9933. Foto: A. Iancu. Anii '70-'80.


Vedere din centru. Pliant: Județul Vaslui. 1976.


Banca de stat. 1965 (încă R.P.R.)


Vedere din Huși. Foto: M. Volbură. 1969.


Banca Națională. Cod: 1292. 1980. Necirculată.


Catedrala din Huși. Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.


Biserica episcopiei. Pliant: Județul Vaslui. 1976.


Huși. Muzeul orășenesc. Pliant. Județul Vaslui. 1979.


Colaj. Cod: 1364. Editor: OSETCM. 1982. Necirculată.
Imaginea din dreapta, jos: Huși - Muzeul Dimitrie Cantemir.


Exemplar anulat prin ștampilare.


Muzeul din Huși. Aspecte din Secția de artă populară.
Anii '70 - '80. Necirculată.


Muzeul din Huși. Diorama din Secția de științe naturale.
Anii '70 - '80. Necirculată.


Consiliul popular. Cod: 118. 1969.


Construcții noi. Pliant. Județul Vaslui. 1979.


Revista Femeia, Nr. 10. Octombrie 1978.


Revista Femeia, Nr. 10. Octombrie 1978.Articol publicat în Revista Femeia, Nr. 10. Octombrie 1978.


Huși. Colaj. Cod: 727. 1973.
ONT Filiala; Statuia lui M. Kogalniceanu; Consiliul Popular;
Sediul Băncii Naționale.


Huși. Colaj. Cod: 772. OSETCM. 1976. Necirculată.
Consiliul Popular; Banca Națională.


Revista Femeia, Nr. 10. Octombrie 1978.Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.
Editat de Institutul Biblic al Patriarhiei. Ediție in limba germană. 


Pliant: Județul Vaslui. Ministerul Turismului - Publiturism. 1976.


Revista Femeia, Nr. 10. Octombrie 1978.


Pliant. Județul Vaslui. Ministerul Turismului. Publiturism. 1979.

***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !).
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !