sâmbătă, 20 aprilie 2019

Despre "cel mai mare dramaturg român" (Călinescu) - 4
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Ion Luca Caragiale (1852 - 1912)
Ilustrată din colecția personală.
Pagină din Calendarul claponului cuprinzînsd, în embrion,
conținutul Nopții furtunoase.

Cererea de demisie a lui I. L. Caragiale din postul de director al Teatrului Național.
Doi ani de la reluare - în condițiile revoluției noastre culturale - 
jubileul de 500 de reprezentații...
Primii interpreți ai pieselor lui Caragiale - M. Mateescu,

Aristizza Romanescu,
Șt. Iuliu, în Ipingescu,Ion Brezeanu în Ion din Năpasta,Maria Ciucurescu în Veta,
I. Nicolescu în Cațavencu. 
Ion Brezeanu în Cetățeanul turmentat.


Articole publicate în Revista Teatrul, Nr. 6. Iunie 1962.
Consemnare publicată în Jocuri de-a vacanța,
supliment al Caietului program al Teatrului Național București. Decembrie 1986.

Salonul anual de desen și gravură (1968)
Arta plastică contemporană românească
Valentin Ionescu - Expoziția anuală - afiș.
Ion State - Interior (din cliclul Portrete) - tehnică mixtă.


Emilia Boboia - Din lumea copiilor (II) - tuș.Mariana Petrașcu - Interior fantastic (tușuri colorate).


George Tomaziu - Suită: sîmbătă, duminică, luni (acuarelă).
Imre Drocsay - Muzeul Satului (acvaforte și acvatinta). 


Lidia Ciolac - Paericipare (tuș)Ethel Lucaci-Băiaș - Val gigantic (xilogravură).


Alexandru Călinești-Arghira. Șah-mat (tuș). Jules Perahim - Natură moartă eliberată (laviu tempera).


 Roman Cotoșman - Secvențe vizuale (II) - monotip.Ileana Dăscălescu - Natură moartă (serigrafie).


Corina Beiu Angheluță - Transmiteri (gravură pe metal). 


Articol, semnat de Dan Grigorescu, publicat în Revista Arta plastică,
Nr. 5. Mai 1968.