duminică, 8 septembrie 2019

Dintre comorile Capitalei
Lăcașuri de credință și simțire românească 


Mânăstirea Antim - București 


Colecții și Colecționari - Cartofilie

Biserica Antim. Volum: Ghidul Bucureștilor. 1935.Biserica Mînăstirii Antim - Strada Antim 29. Construită de Mitropolitul
Antim Ivireanul între anii 1714 şi 1715. 
Volum: Bucureşti - Oraşul şi monumentele sale. 1956.Biserica Mînăstirii Antim. Pridvorul.
Volum: Bucureşti - Oraşul şi monumentele sale. 1956.Mînăstirea Antim - Arcadele chiliilor.
Volum: Bucureşti - Oraşul şi monumentele sale. 1956.Manastirea Antim, datind din 1714. 
Volum: Bucuresti. Ghid. 1962.Biserica mănăstirii Antim (Monument istoric, sec. XVIII).
Prima parte a anilor '60. Necirculată.Biserica mănăstirii Antim.
Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.


Mănăstirea Antim. Foto: Alex Florescu. 1974. Necirculată.Mănăstirea Antim (sec. XVIII).
Cod: 0034. Foto: C.P.C.S. 1975. Necirculată.
Carnet-set, cărți poștale detașabile: România. Mini-imagine rămasă la cotor.


Mănăstirea Antim. Cod: 872. Foto: Florescu Alex. 1980. Necirculată.Clădirea Sfântului Sinod. Mănăstirea Antim.
Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.Calendar de birou. 2011.


Idem.


Idem, spre exemplificare.


Idem. Palatul Sf. Sinod la începutul sec. XX. 


Idem.Idem.Idem.


Idem. Răstignirea - frescă din Sala de lectură, pictată de Olga Greceanu (1933).Idem.Idem.


Idem.


Idem. Cabinetul de carte veche străină.


Idem.


Idem. Sala de colocvii Konon Mitropolitul.


Idem. Oficiul sălii Konon Mitropolitul.


Idem. Cabinetul de carte veche românească.


Volum: Ghidul Bucureștilor. 1935.


Volum: Bucureşti - Oraşul şi monumentele sale. Editura Tehnică. 1956. 


Volum: București. Ghid. Editura Meridiane. 1962.


Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.
Editura Institutului Biblic al Patriarhiei. Ediție în limba germană.


Carnet-set, cărți poștale detașabile: România. Mini-imagine rămasă la cotor.
Publiturism. 1975.


***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (cele de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere cu 
promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu