sâmbătă, 22 decembrie 2018

...pe scenele sovietice
Pezențe românești peste hotare
Scenă din Citadela sfărîmată.


Articol publicat în Revista Teatrul, nr. 6. Noiembrie 1956.


Restaurare - ConservareArta plastică contemporană românească 


Ioana Șetran 


Muzeul de Artă Vizuală, Galați 


21 decembrie 2018
Să ne cunoaștem artiștii
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Marietta Ionașcu

Consemnare publicată în Revista Teatrul, nr. 6. Noiembrie 1956.