duminică, 5 august 2018

În Munții Neamțului...
Lăcașuri de credință și simțire românească 


Mânăstirea Secu 

Mânăstirea Secu (sec. XVII). Cod: 7613. 1965. Necirculată.


Vedere de ansamblu. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Mănăstirea Secu (sec. XVII).
Foto: Gh. Comănescu. A doua parte a anilor '60. Necirculată.
Peste prețul obișnuit ("Lei 1") este aplicată o ștampilă mică,
pătrată, cu textul: "2 lei".


Mănăstirea Secu, vedere generală (sec. XVII).
Editor: Mitropolia Moldovei și Sucevei - Iași. Anii '80. Necirculată.


Mănăstirea Secu. Tipo Dec '95. Necirculată.


Fațada vestică a mănăstirii. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Biserica. Vedere de la sud-vest. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Biserica mănăstirii Secu. Fațada sudică. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Biserica mănăstirii Secu. În stînga, turnul-clopotniță. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Biserica. Vedere dinspre est. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Mănăstirea Secu (sec. XVIII).
Cod: 8696. A doua parte a anilor '60. Necirculată.
Alt tiraj, apare și autorul fotografiei N. Ionescu. Aceeași perioadă. Necirculată.


Indicarea prețului la al doilea tiraj menționat.


Mănăstirea Secu. Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.


Mînăstirea Secu (sec. XVII).
Broșură: 50 de ani de la inființarea Patriarhiei Române. 1975.


Monumente istorice din județul Neamț. Colaj. Cod: 2320. 1976. Necirculată.
Imaginea din stânga, sus: Vînători-Neamț - Mănăstirea Secu. Editor: OSETCM.


Mânăstirea Secu. ART Design. 2002.


Mănăstirea Secu. Anii 2000. Necirculată.


Spatele ilustratei de mai sus.


Fresca și pisania de pe fațada sudică. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Pisania bisericii. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Stema de la Vasile Lupu. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Turla de pe naos și absida sudică. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Turla de pe pronaos. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Decorație arhitecturală. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Tabloul votiv. Detaliu. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Sfeșnic de alamă. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Policandrul mare (naos). Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Turnul-clopotniță. Vedere din exterior. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Colțul de nord-est al incintei. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Latura de est a incintei. Vedere din exterior. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Mănăstirea Secu. Anii '90. Necirculată.


Corpul chiliilor de pe latura de  nord. Interior. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Biserica din cimitir. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Panaghiar (1602). Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Cupă (1670). Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Potire (secolul XVII). Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Cruce de lemn. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Epitaful din 1608. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Pagină din evangheliarul de la 1763. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Ferecătura evangheliarului de la 1763. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Panaghiar (1621). Exterior. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Panaghiar (1621). Interior. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Cățuie (1602). Volum: Mănăstirea Secu. 1966. 


Potir (1700). Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Mînăstirea Secu (sec. XVII).
Editor: Mitropolia Moldovei și Sucevei - Iași. Anii '80. Necirculată.


Mănăstirea Secu (sec. XVII). Icoana Maica Domnului (sec. XV).
Editor: Mitropolia Moldovei și Sucevei-Iași. Necirculată. 


Planul mănăstirii Secu. Volum: Mănăstirea Secu. 1966.


Colaj. Mînăstirea Secu. Județul Neamț.
Potir (sec. XVII); Cazania Mitropolitului Varlaam - 1643;
Mînăstirea Secu, vedere generala; Litier (sec. XIX);
Agheazmatar (sec. XIX); Evanghelie (sec.XIX).
Editor: Mitropolia Moldovei și Sucevei - Iași.
Anii '80. Necirculată.


Colaj. Mănăstirea Secu. Anii 2000. Necirculată.
Biserica mare (1602); Stareția și Racla cu Sfintele Moaște.
CEDO Cluj-Napoca.


Colaj. Mănăstirea Secu. Anii 2000. Necirculată.
Biserica Mare - Racla cu Sf. Moaște; 
Icoane și obiecte de cult din muzeul mănăstirii. Editor neprecizat.Volum (Ștefan Balș): Mănăstirea Secu. 1966.
Seria Monumente istorice. Mic îndreptar.
Fotografiile de Gheorghe Comânescu de la Studioul de artă fotografică
al Combinatului Poligrafic Casa Scănteii.Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.
Editat de Institutul Biblic al Patriarhiei. Ediție în limba germană. 

***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite.
Greșelile de titulatură, ortografie, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu