sâmbătă, 23 septembrie 2017

Comorile Peleșului
Muzeul Brăilei Carol I  


27 septembrie - 20 noiembrie 2017


   Muzeul Brăilei Carol I vă invită miercuri, 27 septembrie 2017, ora 12:00, la sediul din Piața Traian, nr. 3, pentru a participa la vernisajul expoziției Comorile Peleșului organizată în colaborare cu Muzeul Național Peleș; Coordonator: Pricop Ghena, șef secție Istorie; expoziția poate fi vizitată până în data de 20 noiembrie 2017.
Moderator: prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei Carol I.

Orașul închis
Lansare de carte 


Viorica Răduță 


Librăria Humanitas Kretzulescu, București 


29 septembrie 2017Din secolul XIX...De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Teatrul Național Ploiești

Articol publicat în Revista Teatrul nr. 9. Septembrie 1957.

Lecție despre imperfecțiune
Arta plastică contemporană românească 


Peter Jecza 


Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia 


23 septembrie - 20 octombrie 2017

Printre comorile muzeelor Capitalei
Muzeul Național de Istorie al României


București (XXVIII) 


Colecții și Colecționari 


Cartofilie

Într-una din sălile secției de istorie medie, oaspeții se opresc cu interes în 
fața machetei Curții Domnești de la Tîrgoviște.
La ieșirea din muzeu, mii de locuitori ai Capitalei au făcut o entuziastă și călduroasă
primire conducătorului statului nostru. Se organizează pe loc o simbolică Horă a Unirii
în care se prind, alături de cetățeni, și tovarășii Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu,
alți conducători de partid și de stat.

Grupaj publicat în Revista Flacăra, Nr. 884. 13 mai. 1972.


Broșură: Tezaurul Istoric (ediție în limba franceză), 1973.

Coperta a IV-a.


Ghid istoric. 1974.

Coperta a IV-a.


Ciclul de expuneri: Prin muzeele RomânieiExpunerile. Însoțite de proiecții de diapozitive și filme documentare,
au loc în Aula Muzeului Național, Calea Victoriei 12, București.

***
Bun prilej de a cunoaște cine erau (în 1984) directorii instituțiilor 
prezentate în acest program (n.a.)


Cartofilie
Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România. Farfurie realizată la 
Birmingham (Anglia), reprezentînd scena predării lui Osman Pașa la Plevna, 
la 28 noiembrie 1877. Anii '70. Necirculată.Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România.
 Rhyton din argint aurit descoperit la Poroina Mare, jud. Mehedinți, 
sec. al III-lea i.e.n. Anii '70. Necirculată.
Mai exista o variantă, identică. Editor: Muzeul Național de Istorie al
R. S. România. La explicație, după "Mehedinți" este trecut:
"circa 300 i.e.n."Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România.
Fibulele Cloșca cu puii de aur din tezaurul de la Pietroasa, jud. Buzău,
sec. IV - V e.n. Anii '70. Necirculată.Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România. Fibula mare din tezaurul 
de la Pietroasa, jud. Buzău, sec. IV-V e.n. Anii '70. Necirculată.Muzeul Național de Istorie. Pietroasa (jud. Buzău). Secolele IV - V e.n.
Vas din aur. Cod: 160. Editura Museion. Anii '90. Necirculată.Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România. 
Patera din tezaurul de la Pietroasa, jud. Buzău, sec. IV-V e.n. 
Anii '70. Necirculată.Muzeul Național de Istorie. Pietroasa (jud. Buzău). Secolele IV - V e.n.
Vas pateră din aur. Cod: 161. Editura Museion. Anii '90. Necirculată.Colaj. Tezaurul de la Pietroasa (sec. IV).
Cod: 14903. Foto: I. Oprea și Al. Comănescu. 1976.


Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România. Inelul voievodului 
Vladislav I (1364-1377) descoperit în mormîntul acestuia din Biserica 
Domnească de la Curtea de Argeș.  Anii '70. Necirculată.


Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România.
Potir lucrat de Johann Cristoph Augsburg. 1642.
Anii '70. Necirculată.
Mai exista o variantă, identică, editată de Muzeul Național de Istorie al 
R. S. România. Anii '80. Necirculată.


Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România. Necirculată.
Farfurie din serviciul de porțelan care a aparținut domnitorului Al. I. Cuza,
având imprimată stema Principatelor Române Unite și inscripția "Toți în unu".


Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România. 
Camee romană, sec. II-III e.nAnii '70. Necirculată.


Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România. 
Pereche de cercei din aur, sec. IV-III i.e.n.
Anii '70. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al Republicii Socialiste România. 
Idolul mare de aur din tezaurul de la Moigrad, jud. Sălaj, mileniul al IV-lea i.e.n.
Anii '70-'80.


Muzeul Național de Istorie al Republicii Socialiste România. 
Capitularea Plevnei - 28 noiembrie 1877. Cromolitografie de epocă.
Anii '70-'80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al Republicii Socialiste România. 
Atacul de la Smîrdan. Pictură de Nicolae Grigorescu, redînd un aspect din luptele
ostașilor români în timpul războiului de independență din 1877-1878.
Anii '70-'80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România.
Mihai Eminescu. Pictură de Mișu Popp. Anii '80. Necirculată.


Gînditorul de la Hamangia. Muzeul de Istorie al R.S. România. 
Pliant: Muzee și monumente din România. 1983.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Medalie comemorativă emisă în timpul lui Mihai Viteazul, 1600.
Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. Medalion din aur emis de 
împăratul Anastasius (491-517) din colecția C. Orghidan. Anii '80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. Medalia (avers) reprezentînd 
Muzeul Național de Istorie al Republicii Socialiste România, emisă în 1971. 
Anii '80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. Car votiv descoperit la Bujoru, 
jud. Teleorman. Bronz, placat parțial cu fier. Cultura geto-dacă de tip Basarabi, 
circa 750 i.e.n.  Anii '80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Statuetă de bronz reprezentînd un lar. Sucidava (Celei, jud. Olt),
sec. al II-lea e.n. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România.
Statuetă de bronz reprezentînd pe Minerva, descoperită la
Deobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți. Sec. II-III e.n. Necirculată. 


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Mască de coif de paradă, Hârșova, jud. Constanța, sec. al II-lea e.n. 
Anii '80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România.
Feleră din tezaurul de la Herăstrău, București. Sec. I î.e.n. Anii '80. Necirculată. 


Muzeul Național de Istorie al R. S. România.
Fibule cu mască din tezaurul de la Coada Malului, jud. Prahova.
Sec. I î.e.n - I e.n. Anii '80. Necirculată. 


Muzeul Național de Istorie al R. S. România.
Fibule dacice de argint din tezaurul de la Coada Malului, jud. Prahova;
sec. I î.e.n. - I e.n. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Bustul împăratului Traian (98 - 117), realizat în anul 120 e. n., descoperit 
la Ostia antică, Italia. Anii '80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Reprezentarea miniaturală a sanctuarului de la Căscioarele, jud. Giurgiu.
Mileniul al IV-lea î.e.n. Anii '80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Falere din aur din tezaurul de la Săcuieni, jud. Bihor;
sfîrșitul epocii bronzului. Anii '80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Colier din aur de la Hinova, jud. Mehedinți; sec. al XII-lea î.e.n. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Falere, brățări și inele din aur din tezaurul de la Ostrovul Mare, jud. Mehedinți;
epoca bronzului. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Cap de statuie a lui Dionysos. Tomis (Constanța); sec. al II-lea e.n
Anii '80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Cupă din tezaurul dacic de la Sîncrăeni, jud. Harghita; sec. I i.e.n. 
Anii '80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Umbă de scut. Hălmeag, jud. Brașov; sec. al II-lea e.n. 
Anii '80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Coif geto-dac, descoperit la Peretu (jud. Teleorman).
Argint, parțial aurit, circa 350 î.e.n. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Coif de aur descoperit la Coțofenești, jud. Prahova; sfîrșitul sec. al V-lea i.e.n.
Anii '80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România.Coiful celtic de la Ciumești, 
jud. Satu-Mare. Sec. al IV-lea î.e.n. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România.
Vas din aur descoperit la Bila, jud. Sibiu; începutul epocii fierului. 
Anii '80. Necirculată.


Muzeul National de Istorie al R. S. România. 
Cană dacică. Poiana, jud. Galați;  sec. I i.e.n. Anii '80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Inel din aur cu camee descoperit în cetatea dacică de la Poiana,
jud. Galați; sec. I i.e.n. Anii '80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Garnitură de bijuterii din aur și coral; prinele decenii ale sec. al XIX-lea. 
Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Pafta din aur descoperită la Curtea de Argeș, Biserica Domnească,
în mormîntul atribuit lui Vladislav I (1364 - 1377). Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Alexandru Ioan Cuza, primul domn al Principatelor Române Unite (1859 - 1866); 
pictură de Carol Popp de Szathmary. Anii '80. Necirculată.


Sabie oferită domnitorului Al. I. Cuza după înfăptuirea reformei agrare din 1864.
Pe lamă este gravară inscripția: Suvenir de la cetățenii com. Turnu Măgurele 
Măriei Sale Domnitorului Romănilot pentru mărețele fapte din 1864.  
Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Mihail Kogălniceanu (1819-1891), reprezentant de seama al vieții politice 
și culturale românești. Pictură de Dan Mihail. Anii '80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România.
 1907. Pictură de Octav Băncilă. Anii '80. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie al R. S. România. 
Solemnitatea deschiderii Adunării ad-hoc din Țara Românească la 
30 septembrie 1857. Litografie de Carol Popp de Szathmary.  
Anii '80. Necirculată.


Muzeul Național de istorie a României. 
Platouri cu portretele Regelui Ferdinand și Regina Maria. 
Expoziția Maria, Regina României. 
Foto: ing. Marius Amariei. 1998. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie. Craiova. Secolul al IV-lea - î. e.n.
Aplică zoomorfă geto-dacă din argint aurit. Cod: 157. Editura Museion. 
Anii '90. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie. Cîrna - Dunăreni (jud. Dolj). Epoca bronzului -
secolul al XVI-lea î.e.n. Două figurine din lut ars.
Cod: 155. Editura Museion. Anii '90. Necirculată.Muzeul Național de Istorie a României. Anii 2000. Necirculată.
Statuete din lut ars tip Tanagra, Dobrogea. Secolele III - II a. Ch.


Muzeul Național de Istorie a României. Anii 2000. Necirculată.
Vase ceramice pictate. Eneolitic. Cultura Cucuteni. Mileniul IV a. Ch.


Muzeul Național de istorie a României. 
Caseta în care a fost depusă inima reginei Maria.
 Expoziția Maria, Regina României. Foto: ing. Marius Amariei. 
1998. Necirculată.


Muzeul Național de Istorie. 1881. Coroana de oțel a României.
Cod: 163. Editura Museion. Anii '90. Necirculată.


***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (cele de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !