duminică, 2 iulie 2017

Palacio Real
De prin lume adunate...


Spania - Madrid 


Colecții și Colecționari 


Cartofilie
Carnet-set, tip armonică, cărți poștale detașabile. Anii 2000. Necirculate.
Editura: FISA I. G., Barcelona.
Fațada principală.


Scara principală.


Sala Coloanelor.


Sala Tronului.


Salonul de Poțelan.


Sala Oglinzilor.


Sala Mică a lui Gasparini. 


Anticamera Oficială.


Capela. 


Fațada apuseană.

Albastru infinit
Arta plastică contemporană românească 


Talida Grunzac 


Iulius Mall, Iași 


3 - 31 iulie 2017

Comunicat de presă

   Iulius Mall Iași este gazda unui nou eveniment expozițional înscris în registrul artelor vizuale.
Artista Talida Grunzac îşi propune prin proiectul său Albastru infinit să ofere în premieră publicului ieșean posibilitatea de a admira o colecție de creații plastice realizate în ultima perioadă de timp.
   Subliniat prin compoziţie, surse de inspiraţie şi centru de interes, demersul artistic al autoarei deschide noi orizonturi privitorilor, creațiile acesteia ducându-și viața proprie mai departe. Etalând formă și culoare, artista etalează o pictură elegantă și rafinată, un univers valoric de genuri și expresii plastice.
   “Îmbrățișarea văzduhului cu marea mi-a fost ascensor către creație. Mâinile îmi erau purtate printr-un albastru infinit. Un albastru mereu mai încrezător, mai optimist, mai purificator, mai surâzător. Se spune că albastru-i liniște și vis. Vă propun a vă lăsa purtați într-o călătorie vizuală prin ale tihnei odăi. Evenimentul este dedicat tatălui meu, Tăruși Viorel.” (Talida Grunzac).
   Vernisajul evenimentului are loc pe 20 iulie 2017, ora 16:00 si va fi prezentat de criticul de artă, d-l profesor univ. dr. Mihai Păstrăguș.
   Cu acest prilej are loc și lansarea albumului de artă realizat cu ocazia expoziției.
   Expoziția poate fi vizitată în perioada 3 – 31 iulie, de luni până duminică, între orele 
10:00 – 22:00. Intrarea liberă!
 Coordonator de eveniment, profesor Carmen Sirbu

Șase personagii în căutarea unui autor
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară 


Teatrul NaționalBiblioteca Teatrului Național București, Serie nouă, nr. 6.
Stagiunea 1938 - 1939.
Premieră: 11 noiembrie 1938.
Sala Studio, Palatul Primăriei de Galben, Piața Amzei.
Prezentare: Aurel Călinescu.


Cuprinde textul integral al comediei.Marietta Anca - Sadoveanu (Sadova).


G. Calboreanu.


Scena I.


Scena II. 

De la ruși...prin RAZNOEXPORT
Lumea și noi...


Aspiratorul Ceaica 


Colecții și Colecționari 


Înscrisuri de toate felurile

Prospect-broșură, anii '60 - '70.
Curățirea unui țol (probabil, "covor" suna prea burghez - n.a.)


Din ținutul Gorjului
Lăcașuri de credință și simțire românească 


Mânăstirea Polovragi (Polovraci)


Colecții și Colecționari 


Cartofilie
Coperta I-a. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Coperta a IV-a. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Vedere a Bisericii Mănăstirii Polovragi, în cadrul natural,
se văd cheile Oltețului. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.
Idem: Biserica Mănăstirii Polovragi - sec. XVI, în cadru natural - 
se văd Cheile Oltețului. Carte poștală. Necirculată.
Editor: Sfînta Mănăstire Polovragi. Jud. Gorj.


Vedere generală a chiliilor mănăstirii cu biserica și clopotnița.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Mănăstirea Polovragi - vedere generală. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Sfînta Mănăstire Polovragi (probabil și editare). Jud. Gorj.
Vedere generală - sec. XV. Necirculată.Mănăstirea Polovragi, sec. XVI. Vedere generală.
Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.Vedere gewnerală a Sf. Mănăstiri Polovragi. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.
Poarta de la intrarea mănăstirii. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.Poarta Mănăstirii Polovragi, sculptură în lemn de stejar, recent construită.
Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.În incintă. Volum: Gorj - Ghid turistic. 1973.Intrarea în incintă. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.Mănăstirea Polovraci (Monument istoric, sec. XV). Prima parte a anilor '60.


Mînăstirea dela Polovragi. Anii '60 - '70.
Pliant: Monumente de arhitectură și artă bisericească din arhiepiscopia Craiovei.


Mănăstirea Polovragi. Rezidită în secolul XVII, sub Matei Basarab 
și terminată de Constantin Brîncoveanu în 1704.
Editor: Arhiepiscopia Craiovei. 1977. Necirculată.
Idem, realizată de Editura Meridiane. Fără număr de cod. Necirculată.
Pe un alt exemplar, în 1986, un pionier (probabil) îi scrie Tominei:
"Vrem și dorim pace la toate popoarele lumii."


Biserica mănăstirii văzută dinspre clopotniță. 
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Biserica văzută din partea nordică a incintei.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Vedere spre Peștera de la Polovragi. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Biserica Mînăstirii Polovragi, datînd din secolul XVII, rezidită de Matei Basarab
și terminată de Constantin Brâncoveanu în 1704. Monument istoric.
Editată de Arhiepiscopia Craiovei. Anii '80. Necirculată. Biserica Mănăstirii Polovragi, văzută dinspre nord.
Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Sfînta mănăstire Polovragi, sec. XVI, jud. Gorj. Biserica. Anii '80. Necirculată.
Idem: Biserica Mănăstirii Polovragi. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Biserica Mănăstirii Polovragi (monument istoric, sec. al XVII-lea). Anii '80. Necirculată.


Mănăstirea Polovragi.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013.


Intrare, Mânăstirea Polovragi.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013.Icoana hramului Adormirea Maicii Domnului.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Biserica Mănăstirii Polovragi, ușa de la intrare, sculptură în lemn,
avănd deasupra icoanei hramului, Adormirea Maicii Domnului.
Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988. 


Frescă. Intrare, Mânăstirea Polovragi.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013.


Frescă din pridvor - Iisus Hristos înconjurat de cete îngerești. 
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.
Idem: Pridvorul bisericii, frescă, sec. XVII. Iisus Hristos înconjurat de
cete îngerești (cadru mai strâns). Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Inscripția chirilică din pronaosul bisericii.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Pronaos pisanie cu daniile și adausurile făcute de Domnitorul
Constantin Brâncoveanu. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Frescă exterioară: Icoana Acoperămîntul Maicii Domnului.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Biserica Mănăstirii Polovragi. Frescă exterioară. 
Acoperămîntul Maicii Domnului. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Reprezentarea laturii estice a Muntelui Athos.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Pridvorul Bisericii, frescă cu reprezentarea Muntelui Athos,
latura estică. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Reprezentarea laturii sudice a Muntelui Athos.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Fresca Muntelui Athos, latura sudică.
Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Voievodul Matei Basarab și Vel postelnicul Danciul Pîrîianu.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Domnitorul Constantin Brîncoveanu și Doamna Maria.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.
Idem: Pronaos, frescă cu ctitorii Domnitorul Constantin Brâncoveanu
și Doamna Maria. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Mitropolitul Teodosie al Țării Românești. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.
Idem: Frescă pronaos, ctitori. Mitropolitul Teodosie al Țării Românești.
Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Ioan Arhimandritul de la Hurezi. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Frescă din absida stîngă a naosului - Maica Domnului cu Pruncul în brațe.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.
Idem: Frescă, absida stîngă, naos, Maica Domnului cu Pruncul
(cadru mai strâns). Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Frescă interioară - Îngerul arătînd mironosițelor mormîntul de unde a înviiat Iisus Hristos. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.
Idem: Frescă absida stîngă (naos), îngerul arătînd mironosițelor mormîntul de unde
a înviat Iisus Hristos. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Catapeteasma - capodoperă a vechii sculpturi românești.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Biserica Mănăstirii Polovragi, catapeteasma. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Frescă Ioan Botezătorul, catapeteasma. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Frescă din altar, sfinți ierarhi. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Biserica Bolniță a mănăstirii. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Biserica bolniței de la Mănăstirea Polovragi (sec. al XVIII-lea). Necirculată.Biserica Bolniței după restaurare. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Ctitori ai bisericii Bolnițe - frescă interioară. 
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.
Idem: Frescă. Biserica Bolniței, pronaos, ctitorii (cadru mai strâns). 
Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Frescă - Icoana hramului: Sfîntul Ierarh Nicolae. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.
Idem: Frescă din Biserica Bolniței, icoana htamului Sfîntul Nicolae,
prima jumătate a sec. XVIII. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Sfînta mânăstire Polovragi, jud. Gorj. Anii '80. Necirculată.
Sfîntul Nicolae - Frescă biserica Bolniței, sec. XVIII.Pronaos frescă (sud), ctitori, Arhimandritul Ioan, făuritor al pridvorului
și al picturii întregii biserici, sec. XVII. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Latura vestică a incintei, înainte de restaurare. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Chiliile restaurate în anii noștri. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Vedere din incintă, corp de chilii după restaurare.
Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Vedere din incintă. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Cișmeaua din incinta mînăstirii. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Vedere din incintă, stăreția după restaurare.
Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Terasă, Intrare, Mânăstirea Polovragi.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013.


Colecția de obiecte bisericești (n.a.) Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Colecția de obiecte bisericești (n.a.) Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Soborul Mănăstirii Polovragi 1987. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Cheile Oltețului. Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Broșură Mânăstirea Polovragi. 2003 (probabil).
Editura Mitropolia Olteniei.


Vedere generală.

Biserica mare - Monument istoric, sec. XVII.


Curtea interioară cu pridvorul brîncovenesc.


Vedere generală.


Curtea interioară cu pridvorul brîncovenesc.


Turnul clopotniței. 


Fântâna cu foișor.


Sfântul Munte Athos - pictură din pridvor.


Pictură boltă pridvor - Emanuel.


Maica Domnului/Iisus Hristos 
- icoane împărătești din catapeteasmă


Biserica mare - interior.


Biserica mare - interior.


Biserica bolniței, sec. XVIII.


Pictură boltă pronaos - Maica Domnului.


Iisus Pantocrator - pictură turlă naos.


Casa pelerinilor.


Atelierul de covoare. 


Atelierul de broderie.


Obștea Sfintei Mânăstiri Polovragi - 2003.Idem, coperta a IV-a.


Mănăstirea Polovragi. Colaj. Necirculată.
Biserica Mănăstirii Polovragi (monument istoric sec. al XVII-lea);
Ctitorii Mînîstirii Polovragi; Monumentala poartă sculptată de la Mănăstirea Polovragi;
Clopotnița Mănăstirii Polovragi.


Pliant: Monumente de arhitectură și artă bisericească din arhiepiscopia Craiovei.
Anii '60 - '70.


Broșură: Mănăstirea Polovragi. Foto: Puiu Florescu. 1978.
Editor: Mitropolia Craiovei. 


Volum: Mănăstirea Polovragi. 1988.


Idem. Înalt Prea Sfinția Sa Dr. Nestor Vornicescu.
Mitropolitul Olteniei.


Idem. Anul apariției eronat, vezi mai jos.


Idem.


Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013.


***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite.
Greșelile de titulatură, ortografie, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !