miercuri, 26 iulie 2017

Pentru îmbogățirea cunoștințelor...
România de-altădată 


Sesiuni științifice, Congrese, Consfătuiri, Prelegeri, 

Simpozioane, Expuneri...


Colecții și Colecționari 


Înscrisuri de toate felurileInvitație A.R.L.U.S. Anii '50 - '60.


Havas Gheorghe, A. Savu, S. Rădulescu. 19 octombrie. Anii '50 -'60.
Conferința: Mereu în fruntea științei și tehnicii mondiale.
Teatrul Ministerului Industriei Bunurilor de Consum, București. 


Fața invitației este identică cu cea prezentată mai sus. 
L. I. Lapidus. Conferința: Dubna - Cetatea Atomului.
Biblioteca Centrală Universitară, București. 21 octombrie. Anii '50 -'60.


Invitație pentru participarea la al II-lea Congres ASIT
(Asociația Științifică a Inginerilor și Tehnicienilor din R. P. R.)
Adresată: "Tov Aveator Palcu Virgil",
Sfatul Popular al Capitalei, 30 mai 1957.
Invitație-Program, Consfătuirea surorilor și asistentelor de obstretică-ginecologie.
Clubul Sindicatelor Sanitare, București, 21 mai 1968.

Pliant, Programul Sesiunii-Științifice.
Certej, 23 - 24 octombrie 1971.Simpozionul: Natură și cultură.
Casa de cultură a studenților, Gheorghe Gheorghiu Dej. 8 aprilie 1975.
Program, a II-a Reuniune Științifică de Istoria Medicinei.
Medicii în cultura românească.
Institutul Oncologic, București, 27 - 28 aprilie 1973.
Cristian Moisescu. 
Prelegerea: Pagini din istoria românilor la Curtea Domnească din Tîrgoviște.
Sala din str. Biserica Amzei nr. 7, București. 14 februarie 1976.


Victor Săhleanu. Prelegerea: Energetica și informatica în parapsihologie.
Sala din str. Biserica Amzei nr. 7, București. 27 iulie 1977.


Sesiunea științifică de comunicări: 
Contribuții la cunoașterea patrimoniului cultural din Județul Hunedoara.
Casa de cultură, Deva. 8 octombrie 1977.

Simpozionul: Populație, sănătate, educație, mediu.
Deva, 6 - 8 octombrie 1978.Edmond Nicolau. 
Prelegerea: Geometria diferențială și crearea teoriei spațiu-timp.
Observatorul Astronomic, București, 2 februarie 1979. 


Notițele luate de participantul la acest curs, pe spatele invitației.


Simpozionul: Cercetări ecologice în Parcul Național Retezat.
Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, Filiala Cluj - Napoca.
13 aprilie 1984.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu