duminică, 2 iulie 2017

Din ținutul Gorjului
Lăcașuri de credință și simțire românească 


Mânăstirea Polovragi 


Colecții și Colecționari 


Cartofilie
Coperta I-a. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Coperta a IV-a. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Poarta de la intrarea mănăstirii. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Vedere generală a chiliilor mănăstiroo cu biserica și clopotnița.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Sfînta Mănăstire Polovragi (probabil și editare). Jud. Gorj.
Vedere generală - sec. XV. Necirculată.


Mînăstirea dela Polovragi. Anii '60 - '70.
Pliant: Monumente de arhitectură și artă bisericească din arhiepiscopia Craiovei.


Mănăstirea Polovragi. Rezidită în secolul XVII, sub Matei Basarab 
și terminată de Constantin Brîncoveanu în 1704.
Editor: Arhiepiscopia Craiovei. 1977. Necirculată.
Pe un alt exemplar, în 1986, un pionier (probabil) îi scrie Tominei:
"Vrem și dorim pace la toate popoarele lumii."


Biserica mănăstirii văzută dinspre clopotniță. 
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Biserica văzută din partea nordică a incintei.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Vedere spre Peștera de la Polovragi. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Sfînta mănăstire Polovragi, sec. XVI, jud. Gorj. Biserica. Anii '80. Necirculată.


Icoana hramului Adormirea Maicii Domnului.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Frescă din pridvor - Iisus Hristos înconjurat de cete îngerești. 
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Inscripția chirilică din pronaosul bisericii.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Frescă exterioară: Icoana Acoperămîntul Maicii Domnului.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Reprezentarea laturii estice a Muntelui Athos.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Reprezentarea laturii sudice a Muntelui Athos.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Voievodul Matei Basarab și Vel postelnicul Danciul Pîrîianu.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Domnitorul Constantin Brîncoveanu și Doamna Maria.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Mitropolitul Teodosie al Țării Românești. 
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Ioan Arhimandritul de la Hurezi. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Frescă din absida stîngă a naosului - Maica Domnului cu Pruncul în brațe.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Frescă interioară - Îngerul arătînd mironosițelor mormîntul de unde a înviiat Iisus Hristos. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Catapeteasma - capodoperă a vechii sculpturi românești.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Biserica Bolniță a mănăstirii. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Biserica bolniței de la Mănăstirea Polovragi (sec. al XVIII-lea). Necirculată.


Ctitori ai bisericii Bolnițe - frescă interioară. 
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Frescă - Icoana hramului: Sfîntul Ierarh Nicolae. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Sfînta mânăstire Polovragi, jud. Gorj. Anii '80. Necirculată.
Sfîntul Nicolae - Frescă biserica Bolniței, sec. XVIII.


Latura vestică a incintei, înainte de restaurare. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Chiliile restaurate în anii anoștrii. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Colecția de obiecte bisericești (n.a.) Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Colecția de obiecte bisericești (n.a.) Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.Pliant: Monumente de arhitectură și artă bisericească din arhiepiscopia Craiovei.
Anii '60 - '70.


Broșură: Mănăstirea Polovragi. Foto: Puiu Florescu. 1978.
Editor: Mitropolia Craiovei. 

***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite.
Greșelile de titulatură, ortografie, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu