duminică, 2 iulie 2017

Din ținutul Gorjului
Lăcașuri de credință și simțire românească 


Mânăstirea Polovragi (Polovraci)


Colecții și Colecționari 


Cartofilie
Coperta I-a. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Coperta a IV-a. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Poarta de la intrarea mănăstirii. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Vedere generală a chiliilor mănăstiroo cu biserica și clopotnița.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Sfînta Mănăstire Polovragi (probabil și editare). Jud. Gorj.
Vedere generală - sec. XV. Necirculată.


Mănăstirea Polovraci (Monument istoric, sec. XV). Prima parte a anilor '60.


Mînăstirea dela Polovragi. Anii '60 - '70.
Pliant: Monumente de arhitectură și artă bisericească din arhiepiscopia Craiovei.


Mănăstirea Polovragi. Rezidită în secolul XVII, sub Matei Basarab 
și terminată de Constantin Brîncoveanu în 1704.
Editor: Arhiepiscopia Craiovei. 1977. Necirculată.
Pe un alt exemplar, în 1986, un pionier (probabil) îi scrie Tominei:
"Vrem și dorim pace la toate popoarele lumii."


Biserica mănăstirii văzută dinspre clopotniță. 
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Biserica văzută din partea nordică a incintei.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Vedere spre Peștera de la Polovragi. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Sfînta mănăstire Polovragi, sec. XVI, jud. Gorj. Biserica. Anii '80. Necirculată.Biserica Mînăstirii Polovragi, datînd din secolul XVII, rezidită de Matei Basarab
și terminată de Constantin Brâncoveanu în 1704. Monument istoric.
Editată de Arhiepiscopia Craiovei. Anii '80. Necirculată. 


Icoana hramului Adormirea Maicii Domnului.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Frescă din pridvor - Iisus Hristos înconjurat de cete îngerești. 
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Inscripția chirilică din pronaosul bisericii.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Frescă exterioară: Icoana Acoperămîntul Maicii Domnului.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Reprezentarea laturii estice a Muntelui Athos.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Reprezentarea laturii sudice a Muntelui Athos.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Voievodul Matei Basarab și Vel postelnicul Danciul Pîrîianu.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Domnitorul Constantin Brîncoveanu și Doamna Maria.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Mitropolitul Teodosie al Țării Românești. 
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Ioan Arhimandritul de la Hurezi. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Frescă din absida stîngă a naosului - Maica Domnului cu Pruncul în brațe.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Frescă interioară - Îngerul arătînd mironosițelor mormîntul de unde a înviiat Iisus Hristos. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Catapeteasma - capodoperă a vechii sculpturi românești.
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Biserica Bolniță a mănăstirii. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Biserica bolniței de la Mănăstirea Polovragi (sec. al XVIII-lea). Necirculată.


Ctitori ai bisericii Bolnițe - frescă interioară. 
Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Frescă - Icoana hramului: Sfîntul Ierarh Nicolae. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Sfînta mânăstire Polovragi, jud. Gorj. Anii '80. Necirculată.
Sfîntul Nicolae - Frescă biserica Bolniței, sec. XVIII.


Latura vestică a incintei, înainte de restaurare. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Chiliile restaurate în anii anoștrii. Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Colecția de obiecte bisericești (n.a.) Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.


Colecția de obiecte bisericești (n.a.) Broșură: Mănăstirea Polovragi. 1978.Pliant: Monumente de arhitectură și artă bisericească din arhiepiscopia Craiovei.
Anii '60 - '70.


Broșură: Mănăstirea Polovragi. Foto: Puiu Florescu. 1978.
Editor: Mitropolia Craiovei. 

***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite.
Greșelile de titulatură, ortografie, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu