marți, 2 mai 2017

Printre comorile muzeelor Capitalei
România de-altădată 


Muzeul de Artă al României

Anonim (sec. XVI). Frescă din Biserica Episcopală de la Curtea de Argeș,
prezentându-i pe Radu Paisie (Domnitorul Petru) și fiul lui Marcu.


Pârvu Mutu Zugravul (sec. XVII). Moartea Fecioarei.


Anonim (sec. XVIII). Sf. Gheorghe ucigând balaurul.


Imagini apărute în publicația 
Arts în the Rumanian Peoples Republic. Nr. 5, 1952.


Secția de Artă Veche RomâneascăUșile de la Snagov (detaliu).
Album, Editura Meridiane. 1965.
Text de Corina Nicolescu.
Fotografiile executate în atelierul Muzeului de Artă al R.P.R. de
Irina Ghidali.


Urcior de la Garvăn (reg. Dobrogea), secolele X-XI.


Fragment de ceramică smălțuită de la Zimnicea, reg. București, secolul al XIV-lea.


Cercei de argint aurit, secolul al XIV-lea.


Cercei de argint de proveniență kieviană, secolele XII-XIII.


Pafta de aur găsită în biserica domnească de la Argeș, secolul al XIV-lea.Ferecătura manuscrisului caligrafiat de Nicodim, Mănăstirea Tismana
(reg. Oltenia, fragment).


Cădelnița de argint aurit de la Tismana, sfîrșitul secolului al XIV-lea.


Ferecătură de argint, dăruită de postelnicul Mircea mănăstirii Bistrița
(reg. Argeș), 1519.


Cădelniță dăruită de frații Craiovești mănăstirii Bistrița,
sfîrșitul secolului al XV-lea.


Pocal dăruit de frații Craiovești mănăstirii Bistrița, cca 1511.


Pocal de argint aurit. Atelier din Nurnberg. Mănăstirea Tismana,
secolul al XV-lea.


Cupă în stilul Renașterii, secolul al XVI-lea.


Panaghiar de argint aurit dăruit de Ștefan cel Mare mănăstirii Neamț
(reg. Bacău), 1502.


Ferecătură de carte din epoca lui Ștefan cel Mare.


Epitaful de la Cozia (reg. Argeș), 1396.


Detaliu din epitaful de la Cozia.


Detaliu pe un epitrahil de la mănăstirea Tismana, secolul al XV-lea.


Vapul Mariei Magdalena din epitaful dăruit de egumenul Silvan 
mănăstirii Neamț (reg. Bacău), 1437.


Detaliu din epitaful de la Neamț, 1437.Portretele lui Ștefan cel Mare și al Mariei Voichița, detaliu din
epitrahilul dăruit de mănăstirii Dobrovăț (reg. Iași), cca 1504. 


Văl de tîmplă dăruit de Alexandru Lăpușneanu
mănăstirii Slatina (reg. Suceava), 1560.


Dvera de la Slatina (detaliu).


Portretul lui Alexandru Lăpușneanu (detaliu de pe Dvera de la Slatina).


Ușile de la Topolnița (detaliu).


Ușile de la Cotmeana (reg. Argeș), secolul al XV-lea.


Analog de la mănăstirea Probota (reg. Suceava), cca. 1330.


Detaliu de pe crucea sculptată dăruită mănăstirii Slatina
de Alexandru Lăpușneanu, 1558.


Ușile de la Snagov (reg. București), 1453.


Filă din Tetraevanghelul  caligrafiat de Gavril Uric
la mănăstirea Neamț (reg. Bacău), 1436.


Ferecătură de argint aurit a manuscrisului lui Gavril Uric,
sfîrșitul secolului al XV-lea sau începutul secolului al XVI-lea (fragment).


Vedere generală din sala II.


Portretul lui Neagoe Basarab cu familia sa. 
Biserica episcopală de la Argeș, prima treime a secolului al XVI-lea.


Portretul domniței Ruxandra. 
Biserica episcopală de la Argeș, prima treime a secolului al XVI-lea.


Capul Mariei. Detaliu din pictura murală de la Argeș, 
prima treime a secolului al XVI-lea.


Detaliu din Altarul de la Smig (reg. Brașov).
Pictură în tempera pe lemn, de școală germană, cca 1510.


Capul Madonei. Altarul de la Smig.


Ladă de breaslă din Agnita (reg. Brașov), 1653.


detaliu dintr-o miniatură a manuscrisului înfrumusețat de Spiridon
pentru biserica curții domnești din Piatra, 1502.


Pagină de început din Tetraevanghelia tipărită la Tărgoviște de Macarie, 1512.
Exemplarul de lux tipărit pe pergament și colorat de mînă, dăruit de Neagoe Basarab.


Detaliu dintr-o miniatură din Tetraevanghelul împodobit de Evloghie, 1555.


Detaliu din icoana de la mănăstirea Govora (reg. Argeș).
Începutul secolului al XVI-lea.


Detaliu din icoana reprezentînd pe Simion și Sava.
Schitul Ostrov (reg. Argeș), începutul secolului al XVI-lea.


Icoană moldovenească reprezentînd pe Maica Domnului cu
Isus copil. Tempera pe lemn, sfîrșitul secolului al XVI-lea sau
începutul secolului al XVII-lea.


Detaliu din icoana zugrăvită de Nicolae Zugravul în anul 1702.


Icoană reprezentînd pe Sf. Paraschiva. Tempera pe lemn,
prima jumătate a secolului al XVII-lea.


Icoană reprezentînd pe Constantin și Elena.
Atelier transilvănean, sfîrșitul secolului al XVII-lea.


Detaliu de pe epitaful brodat. dăruit de Miron Barnovschi
ctitoriei sale din Iași, 1627.


Ibric de argint aurit, dăruit de Vasile Lupu bisericii Trei Ierarhi
din Iași, 1639.


Vas de aghiasmă de argint aurit, lucrat de zlătarul Grigorie Moisiu, 1617.


Văl de tîmplă brodat, dăruit de Vasile Lupu bisericii Trei Ierarhi din Iași, 1639.


Văl de tîmplă dăruit de Vasile Lupu bisericii Trei Ierarhi din Iași, 1639.


Tîmpla de la Tîrgoviște.


Detaliu din Tîmpla de la Tîrgoviște.


Ferecătura de carte lucrată de meșterul Franco Marcanicea din Chiprovăț.


Cană de argint aurit lucrată de meșterul sibian Sebastian Hann.


Pocal lucrat de meșterul brașovean G. M., dăruit de Matei Basarab
mănăstirii Negru Vodă din Cîmpulung, 1642.


Pocal de argint aurit, Atelier din Augsburg.
Mănăstirea Tismana, prima jumătate a secolului al XVII-lea.


Taler de argint aurit. Atelier din Nurnberg. Începutul secolului al XVII-lea.


Paharul breslei croitorilor din Tîrgu Mureș, 1629.


Detaliu din epitaful dăruit de Șerban Cantacuzino 
mănăstirii Cotroceni, din București, 1680.


Portretele donatorului Șerban Cantacuzino și ale familiei sale
(detaliu de pe epitaful de la Cotroceni).


Portretul lui Tudor Vladimirescu. Tempera pe lemn.
Biserica Preajba (reg. Oltenia), începutul secolului al XIX-lea.


Statuie maramureșeană. Sculptură în lemn, secolul al XVIII-lea.


Planul secției de artă veche românească.Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. 
Coroana unei icoane a Fecioarei, de la mănăstirea Dintr-un lemn (1711). 
Cod: 5212. Foto: R. Braun. Anii '70. Necirculată.


Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. 
Boieroaică din Țara Românească. Gravură. Anonim francez
(sec. XIX). Anii '70 - '80. Necirculată. 


Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. 
Jupîniță din Țara Românească. Gravură. Anonim francez
(sec. XVIII). Anii '70 - '80. Necirculată. 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu