miercuri, 26 aprilie 2017

Zidită de călugărul Ioanichie
Lăcașuri de credință și simțire românească 


Mânăstirea Stavropoleos 


Colecții și Colecționari 


CartofilieMănăstirea Stavropoleos (și editor), pictură de Henri Trenk, 1862. 
Anii 2010. Necirculată.


Biserica Stavropoleos (și editor), carte poștală din 1930. Anii 2010. Necirculată.


Biserica Stavropoleos. Volum: Ghidul Bucureștilor. 1935.Biserica Stavropoleos - strada Poştei 6. Zidită de călugărul Ioanichie,
mitopolit al Stavopolei, între 1724 - 1730. Restaurată de arh. Ion Mincu
în anul 1899. Volum: Bucureşti - Oraşul şi monumentele sale. 1956.


Biserica Stavropoleos. Absida dinspre răsărit.
Volum: Bucureşti - Oraşul şi monumentele sale. 1956.


Biserica Stavropoleos. Pridvorul.
Volum: Bucureşti - Oraşul şi monumentele sale. 1956.


Biserica Stavropoleos intemeiată în 1724 și restaurată
în ultimii ani ai secolului trecut. Volum: Orașe și priveliști - București. 1961.Biserica Stavropoleos (1724). Volum: București. Ghid. 1962.Biserica Stavropoleos. Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.


Biserica Stavropoleos. Ilustrată Kruger (firmă germană cu care statul român 
a încheiat un contract de colaborare). Cod: 1134/8. 1965. Necirculată.
Mai există o variantă, nezimțată. 1972.
Imagine identică cu cea precedentă dar...colorată.


Strada Stavropoleos. Foto: C. Săvulescu. A doua parte a anilor '60. Necirculată. 
Cadrul este luat din "curtea" bisericii Stavropoleos.


Biserica Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril și a Sfîntului Martir Iustin Filosoful
Anii 2010. Necirculată.


Biserica Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril și a Sfîntului Martir Iustin Filosoful
Anii 2010. Necirculată.


Mănăstirea Stavropoleos (și editor) - Vedere de ansamblu. Anii 2010. Necirculată.


Mănăstirea Stavropoleos (și editor) - Vedere de ansamblu. Anii 2010. Necirculată.


Iconostasul bisericii. Anii 2010. Necirculată.


Iisus Pantocrator, icoană împărătească, biserica mânăstirii. Anii 2010. Necirculată.


Născătoarea de Dumnezeu cu Pruncul.
 biserica mânăstirii. Anii 2010. Necirculată.


Născătoarea de Dumnezeu înconjurată de profeți și melozi,
 cupola pronaosului. Anii 2010. Necirculată.


Mănăstirea Stavropoleos (și editor) - Colecția. Anii 2010. Necirculată.


Mănăstirea Stavropoleos (și editor) - Biblioteca. Anii 2010. Necirculată.


Mănăstirea Stavropoleos (și editor) - Trapeza. Anii 2010. Necirculată.


Mănăstirea Stavropoleos (și editor) - Incinta. Anii 2010. Necirculată.


Mănăstirea Stavropoleos (și editor) - Incinta. Anii 2010. Necirculată.


Mănăstirea Stavropoleos (și editor) - Incinta. Anii 2010. Necirculată.Volum: Ghidul Bucureștilor. 1935.


Volum: Bucureşti - Oraşul şi monumentele sale. Editura Tehnică. 1956.


Volum: Orașe și priveliști - București. Editura Meridiane. 1961.
Prefața: Demostene Botez. Tiraj: 10.190 exemplare.
Fotografiile au fost executate de: F. Dobrescu, A. Emerich, 
Al. Puiu Florescu, V. Giurgianu, H. Loffler, A. Mendrea,
C. Nestor, D. Pretor, C. Spitzer și M. Volbură, de la Studioul fotografic
al Combinatului poligrafic Casa Scînteii. 


Volum: București. Ghid. Editura Meridiane. 1962.


Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.
Editura Institutului Biblic al Patriarhiei. Ediție în limba germană.


***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (cele de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere cu 
promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații ! 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu