sâmbătă, 18 martie 2017

Retrospectivă: Feţele luminii
Arta plastică contemporană românească


Mircea Vremir


Galeria Quadro, Muzeul de Artă Cluj - Napoca


22 martie - 15 aprilie 2017


     Muzeul de Artă Cluj-Napoca organizează, în parteneriat cu Galeria Quadro, în perioada 
22 martie – 15 aprilie 2017, expoziţia retrospectivă din creația artistului Mircea Vremir intitlată Feţele luminii.
     Această expoziție este rezultatul unei selecţii semnificative din creația artistului. Astfel, lucrări de pictură (curator: Dan Breaz) și lucrări de grafică şi sculptură (curatori: Portik-Blénessy Ágota, Székely Sebestyén György, Vécsei Hunor) vor putea fi admirate la Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi, respectiv, la Galeria Quadro.
    Vernisajul expoziţiei începe la ora 18:00, la Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi la ora 19:00, la Galeria Quadro.
    Mircea Vremir s-a format ca artist la Institutul de arte plastice din Iaşi şi la Institutul de arte plastice Ion Andreescu din Cluj-Napoca, în intervalul 1949-1955. Opera de aproape patru decenii a artistului este o mărturie a interesului său constant pentru refacerea legăturii cu marea pictură românească interbelică şi cu experienţa avangardei istorice. Subiectele abordate de artist, care pot fi admirate şi în cadrul expoziţiei, sunt natura specifică peisajului local, figura umană, portretul şi natura statică. Un loc special în creaţia artistului îl ocupă peisajul fascinant al Deltei Dunării, care a decantat în fiinţa artistului o nouă viziune asupra armoniei şi echilibrului dintre fiinţa umană şi o natură încremenită într-o vară eternă.
    Actuala retrospectivă identifică, prin conceptul "feţele luminii”, capacitatea specială a artistului Mircea Vremir de a reconstrui lumea vizibilă din forme asemănătoare unor faţete ale luminii, care reflectă şi detaliază bogăţia spectrului cromatic. Feţele de lumină sunt reprezentări rezumative ale lumii vizibile şi sunt create de artist pentru a o recompune prin esenţializare. Preocuparea pentru esenţializarea formelor îl înscrie pe artist în marea tradiţie modernă, care a căutat să elibereze gestul pictural de manierism involuntar şi repetiţie redundantă.
    Expoziţia Feţele luminii sintetizează unele dintre cele mai semnificative perioade ale creaţiei artistului: accentele realiste ale primilor ani de creaţie, postimpresionismul liric, sintetismul postcezannean şi dinamismul expresionist al maturităţii sale creatoare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu