luni, 20 martie 2017

Ontologiile etnice românești
Muzeul Municipiului București


Sorin Antohi


23 martie 2017
    Conferința este susținută de Sorin Antohi, istoric, eseist și traducător. Dintre toate tematizările "specificului naţional”, ontologiile etnice au mers cel mai departe în sensul construirii unei paradigme atotcuprinzătoare, autosuficiente, emancipatoare și chiar soteriologice pentru a gîndi și a (re)construi etnia-națiune ca modalitate radical singulară a condiției umane.
    Astfel, prin ontologiile etnice, etniei-naţiune i se atribuie un Timp, nu doar o istorie; un Spaţiu, nu doar un teritoriu; o Fiinţă, nu doar un caracter colectiv; un Logos (adică un idiom local ridicat la înălţimea limbii perfecte/primordial/sacre), nu doar o limbă.
    Conferința introduce conceptul de ontologie etnică, îi schițează istoria și îl aplică la lectura unor autori români ca Octavian Blaga, Vasile Băncilă, Mircea Vulcănescu, Emil Cioran și Constantin Noica. Citiți în contextul antimodernismului european, acești clasici ai culturii noastre din secolul trecut își revelează deopotrivă genealogia intelectuală și semnificațiile profunde. Tentative paradoxale și mimetice de a crea patriotic/naționalist ceea ce este aprioric/dat/increat, ontologiile etnice constituie, odată depășită critic circularitatea lor intrinsecă, un instrument ideal de înțelegere, interpretare și analiză.
    Evenimentul se înscrie în seria conferinţelor săptămânale organizate la Palatul Suțu, coordonate de către Dr. Cătălin D. Constantin.
   Intrarea este 10 lei. În preţ este inclusă vizitarea expoziţiilor de la Palatul Suțu, în termen de 30 zile.
Vă așteptăm!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu