luni, 20 februarie 2017

Patriarhul Justinian Marina şi locurile natale
Comuna Stănești


21 februarie 2017

    Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului și cu sprijinul Bibliotecii Judeţene Antim Ivireanul Vâlcea, în anul Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română marţi, 21 februarie 2017, va avea loc, în comuna Stăneşti, judeţul Vâlcea. manifestarea Patriarhul Justinian Marina şi locurile natale.
   Justinian Marina, s-a născut în localitatea Suieşti (Vâlcea), la 22 februarie 1901 şi a primit la botez numele Ioan.
   În scrierile sale, domnul Gheorghe Vasilescu, spunea...''Patriarhul Justinian Marina a moştenit de la părinţii săi, Elena şi Marin Ilie Marina, unele însuşiri care s-au vădit în împlinirile de mai târziu ale vieţii sale. De la tatăl său, ţăran ştiutor de carte şi cu minte sănătoasă, a luat spiritul gospodăresc şi voinţa de a înfăptui binele obştesc, iar de la mama sa, care se trăgea dintr-o veche familie de preoţi, pe lângă cele dintâi cunoştinţe religioase, a primit şi a păstrat în suflet deprinderea de a trăi cu evlavie şi îndemnul de a nu se abate niciodată de la omenie şi dreptate".          Vorbind cu delicateţe şi cu duioşie despre mama sa, nu uita să facă legătura între dânsa şi slujirea lui preoţească. "Preoţia mea - mărturisea el - a fost visul sfânt al mamei mele şi primii paşi pe drumul înţelegerii slujirii lui Dumnezeu printre oameni i-am făcut sub călăuzirea ei curată şi evlavioasă. Am avut privilegiul să respir în casa părinţilor mei duhul unui creştinism autentic, întemeiat pe faptele iubirii lui Dumnezeu şi aproapele. Mireasma acestui duh din căminul copilăriei mele, moştenit de la bunicii, moşii şi strămoşii mei, vrednici slujitori ai Bisericii şi ai ţării, pomeniţi întotdeauna la mari praznice de credincioasa mea mamă, cu evocări despre trecutul lor religios şi patriotic, nu s-a dezlipit de mine niciodată".
    La 24 mai 1948 a fost ales Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, înscăunat la 6 iunie 1948. În ciuda tuturor dificultăţilor, în cei 29 de ani de patriarhat, au avut loc o seamă de evenimente şi schimbări care au ridicat mult prestigiul Ortodoxiei româneşti în lumea creştină şi l-au făcut o figură reprezentativă a întregii Ortodoxii.
    A închis ochii pentru totdeauna în seara zilei de 26 martie 1977, în vârstă de 76 de ani, după o grea suferinţă şi o lungă perioadă de spitalizare. A fost depus în mormântul pe care cu grijă şi l-a pregătit în zidul interior al Mânăstirii Radu Vodă din Bucureşti, între elevii Seminarului ctitorit acolo de el.
    La manifestarea iniţiată de Zenovia Zamfir de la Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea, fiică a localităţii Stăneşti, vor participa : Ionel Michiu -primarul comunei Stăneşti, prof. dr. Nicolae Dinescu, George Rotaru- istoric, Ion Măldărescu- scriitor, Alin Pavelescu- medic, fiu al localităţii, Marian Bărăscu - preşedintele Asociaţei Rusidava Literară Drăgăşani, Nicolae Nistor - poet, Costantin Triţă- poet şi publicist, părintele Siluan – stareţul mănăstirii  Sfântul Gheorghe din Suieşti, comuna Stăneşti, Luminiţa Chirea -director Şcoala Gimnazială din Stăneşti, Emil Catrinoiu – director de editură, elevi şi cadre didactice.
Organizatori:
Primăria Stăneşti, Şcoala Gimnazială Stăneşti, Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea, Biblioteca Stăneşti Liga Femeilor Creştin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului, Academia Olimpică Română - Filiala Vâlcea.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu