joi, 24 noiembrie 2016

Să ne cunoaștem artiștii
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară


Sonia Cluceru (1892 - 1955)
Sonia Cluceru.
Desen de C. Baba.


Maria Strămbu, mama artistei.


Sonia Cluceru în anul 1913.


În anul 1913 Sonia Cluceru absolvă Conservatorul de muzică și artă 
dramatică din București.


Profesorii din Conservator ai Soniei Cluceru: Constantin I. Nottara (1858 - 1935),


Maria Giurgea (1887 - 1948),


Aristizza Romanescu (1854 - 1918),


Petre Liciu (1871 - 1912).


În rolul Kvașniei din Azilul de noapte, de Maxim Gorki
(stagiunea 1915 - 1916).
În rolul vrăjitoarei din Înșir-te mărgărite, de Victor Eftimiu
(stagiunea 1916 - 1917).
În Avarul, de Moliere, interpretează rolul Frosinei, avînd ca parteneri pe
I. Finteșteanu (Harpagon), Marieta Anca (Eliza) și Elvira Godeanu (Mariana),


În 1918.
Sonia Cluceru în piese de I. L. Caragiale, pe scena Teatrului Național din București:
Înterpretînd rolul Efimiței, alături de Victor Antonescu, în 
Conu Leonida față cu reacțiunea.


O noapte furtunoasă; în rolul Vetei.


Una din marile creații ale Soniei Cluceru: Chiriachița din Titanic Vals,
de Tudor Mușatescu.


În același rol, alături de Victor Antonescu.


Sonia Cluceru în Coana Chirița de Tudor Mușatescu
(stagiunea 1942 - 1943).


În aceeași piesă, alături de Victoria Mierlescu, Pifi Mihailovici,
Niky Atanasiu și Nicolae Brancomir.


În 1934.


Aneta Duduleanu din Gaițele.
Împreună cu Maria Filotti, Ion Taianu și Nicu Dimitriu
(stagiunea 1950 - 1951).


O imagine de neuitat.


În Gaițele de Alexandru Kirițescu, Sonia Cluceru a realizat cea mai
valoroasă creație din întreaga sa carieră.


La cea de-a 200-a reprezentație a gaițelor, împreună cu atorul piesei
Alexandru Kirițescu (20 februarie 1949).
O creație remarcabilă în repertoriul shakespearean a realizat Sonia Cluceru
în rolul Doicii din Romeo și Julieta (stagiunea 1948 - 1949).
Împreună cu Marcel Anghelescu. 


Doica (Sonia Cluceru), Romeo (Mihai Popescu), Mercutio (Emil Botta),
Benvolio (N. Pereanu).

În noua noastră dramaturgie
În aceeași piesă, alături de V. Valentineanu și Ș. Holban.


În Pădurea cea mare, de B. Romașov (stagiunea 1949 - 1950).


Alături de Pop Marțian.


În Ziua cea mare, de Maria Banuș, interpretînd rolul Babei Fănuța
(stagiunea 1950 - 1951).


În piesa Anii negri de N. Moraru și A. Baranga.


După o repetiție cu piesa Trei surori, de Cehov; Ion Finteșteanu, 
Sonia Cluceru, Costache Antoniu, Aura Buzescu, Moni Ghelerter, 
N. Bălțățeanu, Marcel Anghelescu, Doina Tuțescu, Tanți Cocea,
Mircea Constantinescu, Elvira Godeanu și Radu Beligan.


Cella Dima, Mihai Popescu, Sonia Cluceru și Tanți Cocea, la o repetiție.


Sudiind un rol (1952).
Împreună cu Jules Cazaban, în aceeași piesă.
În Chirița din Matei Millo, de Mircea Ștefănescu
(stagiunea 1953 - 1954).


O scenă din această piesă.
Ultimul rol - Maria Tarasovna Krecet (în imagine alături de Geo Barton)
din piesa Platon Krecet de Alexandr Korneiciuk în stagiunea 1954 - 1955.Prezentare: Virgil Brădățeanu.
Ilustrația a fost realizată pe baza materialelor puse la dispoziție de
Muzeul Teatrului Național I. L. Caragiale și de Radu Cluceru, soțul artistei.
Editura Meridiane. Tiraj: 14140 de exemplare. 1963.
Seria: Figuri de seamă ale teatrului romînesc.


Rememorare publicată în Caiet, nr. 50. Teatrul Național I. L. Caragiale.
Stagiunea 1979 - 1980.