sâmbătă, 12 noiembrie 2016

Așa cum a fost
România de-altădată


Colecții și Colecționari


Înscrisuri de toate felurile

Cînd întîmplarea te făcea să ajungi în cartierul Ferentari, te îngrozeai.
Îți apărea înaintea ochilor imaginea dezolantă a unui loc urgisit, care putea fi 
comparat doar cu un cătun așezat undeva departe.


A fost nevoie de muncă intensă, de mari investiții ca vechiul Ferentari
să se transforme, în anii puterii populare, într-un loc plăcut, cu blocuri
impunătoare și magazine moderne, unde oamenii trăiesc cu drag. 
Fotografia e concludentă.


În case mici, insalubre, înșirate de-a lungul unor străzi nepavate, 
lipsite de canalizare și apă, își duceau traiul neînchipuit de greu
muncitorii din cartieul Bucureștii Noi în timpul regimului
burghezo-moșieresc.


Lichidarea contrastului dintre centru și periferie, una dintre preocupările
partidului și guvernului, își găsește expresia și în noua înfățișare a acestui
cartier. Blocuri moderne, cu apartamente confortabile, magazine bine aprovizionate,
cinematografe, școli, biblioteci, cluburi, străzi pavate, multă verdeață,
aceasta este imaginea de azi a cartierului Bucureștii Noi.Două fotografii care n-au nevoie de comentarii.
Cartierul Floreasca ieri și azi.


Cîteva șoproane întunecoase, fără apă, friguroase, înzestrate cu utilaj 
rudimentar - acestea formau condițiile în care muncitorii fostei "fabrici"
de confecții A.P.A.C.A. erau obligați să lucreze pînă la extenuare căte 
16 ore pe zi.


Astăzi pe aceste locuri s-a construit fabrica de confeții Gh. Gheorghiu-Dej,
una din cele mai moderne fabrici de confecții din Europa, cu hale pline de lumină,
utilate modern, unde muncitorii lucrează în condiții optime.


Cîteva barăci dărăpănate, pe care vremea și-a pus pecetea, lăzi aruncate 
la întîmplare și multă murdărie. Iată imagina halelor Obor altădată.


O clădire impunătoare, dotată cu cele mai moderne instalații, aprovizionată
din plin, avînd în față un frumos parc - halele Obor de azi.


Groapa Vergu. O enormă adîncitură, focar de infecții, în care se aruncau
gunoaiele Capitalei, iar vara se montau cîteva barăci cu distracții "populare".


Ast[zi de numele groapa Vergu nu-și aduc aminte decît bătrînii.
Cei tineri știu că merg la Teatrul de vară 23 August, unde ascultînd
o piesă sau poposind pe malul lacului au numeroase momente de recreiere.


Pe aceste locuri altă dată pășteau caii, iar țiganii nomazi 
își întindeau corturile.


Azi, în fiecare duminică, zeci de mii de bucureșteni vin să asiste
la întîlnirile sportive de pe marele stadion 23 August, construit
chiar pe aceste terenuri.


Combinatul poligrafic Casa Scinteii, măreața realizare a regimului nostru
de democrație populară.


Mini album. 1959.
Editori: Sfatul Popular al Capitalei R. P. R., 
Muzeul de Istorie al Orașului București.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu