vineri, 4 noiembrie 2016
Arta plastică contemporană românească


Leontin Păun


Galeria de Artă Dana, Iași


7 noiembrie - 2 decembrie 2016


    În perioada 7 noiembrie - 2 decembrie 2016, Galeria de artă DANA Iași, str. Prof. Cujbă, 
nr. 17, invită publicul iubitor de artă la expoziția Desen. Culoare. Formă. semnată Leontin Păun.
    Vernisajul va avea loc luni, 7 noiembrie, ora 19:00 iar în deschidere vor vorbi criticul de artă Maria Bilașevschi și psihoterapeutul Ana Armanu.
    "Leontin Păun este un artist ce se metamorfozează în fiecare registru al creaţiei sale printr-o coregrafie subtilă fără falii între mediile de exprimare artistică. Deşi preferă îmblânzirea volumelor, evidenţiind detalii care acţionează ca o masă luminoasă, în grafică şi pictură Leontin Păun ni se relevă ca un artist pentru care întoarcerea la originar, la ingenuitate se face cu o spontaneitate nedisimulată. Din caracterul ludic al unor lucrări ce amintesc de primii paşi spre lumină, răsar viziuni codificate ale unei figuraţii ce se zbat pentru a ieşi de sub presiunea intolerabilă a timpului, situându-se la interferenţa fluxului realului cu fluxul fantasticului. Relaţia osmotică imprimă volumelor şi spaţiilor un plus de tensiune, văzând repaosul ca o reprimare întâmplătoare a materiei. Articulată în marele mister cosmic – fiinţa umană – prototip personal al artistului – apare ca o particulă ce permite imprimarea în straturile sale a marilor obsesii ale omenirii: iubirea, singurătatea, moartea.” (Maria Bilașevschi)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu