marți, 22 noiembrie 2016

Acasă la Vlahuță
România de-altădată


Dragosloveni


Colecții și Colecționari


Cartofilie

Casa memorială Al. Vlahuță. Foto: Gh. Voicu. 1965.
Idem: Casa memorială Alexandru Vlahuță. Album: Regiunea Galați. 1967.


Casa memorială Al. Vlahuță. 1965.


Muzeul memorial Al. Vlahuță.
Imagine identică cu cea precedentă, cadru mai strâns.
Volum: Ghid turistic al regiunii Galați. Editura Meridiane. 1967.


Dragosloveni, judetul Vrancea. Muzeul Memorial Alexandru Vlahuță.
Pliant: Harta muzeografică pe fundal turistic. Anii '60-'70.


Casa memorială Al. Vlahuță. Cod: 674. 1973. 


Casa memorială Alexandru Vlahuță vedere de ansamblu. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Casa memorială și bustul lui Alexandru Vlahuță. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Curtea interioară a Casei memoriale. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea. 


Mijloace de locomoție folosite de scriitor. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Diverse obiecte ale momentului respectiv. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Cărți aparținând scriitorului. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Biroul scriitorului Alexandru Vlahuță. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Mașina cu care scria Alexandru Vlahuță. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Obiecte personale ale acestuia. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Camera comemorativă. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Alte cărți ale acestuia. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Cimitirul ostașilor germani de la Dragosloveni - vedere de ansamblu. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Curtea interioară. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Frontonul - vedere centrală. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Inscrisurile în limba germană pe Frontonul cimitirului. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Placa comemorativă. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Cruce din piatră masivă. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Mormintele soldațilot germani căzuți pe tărâmul Patriei noastre. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Pietre de mormânt. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Mormintele zidite. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Fronton - cadru lateral. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Fronton - detaliu. 2012.
Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.


Pliant: Harta muzeografică pe fundal turistic. Anii '60-'70.


Album: Regiunea Galați. 1967.
Text de Radu Tudoran. Tiraj: 4150 exemplare. Editura Meridiane. 1967.
Fotografiile au fost realizate de Dumitru F. Dumitru, Voicu Gheorghe
și Sandu Mendrea (E.F.I.A.P.) de la studioul de artă fotografică al
Combinatului poligrafic Casa Scînteii.


Volum: Ghid turistic al regiunii Galați. Editura Meridiane. 1967.
Fotografiile au fost executate de studioul de artă fotografică al
Combinatului poligrafic Casa Scînteii și de secția foto Agerpres.
Bun de tipar: 1966. Tiraj: 6660 exemplare.


Album: Circuitul monumentelor istorice din Vrancea.
Regio. Iulie 2012.

***Am respectat înscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !).
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea in vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu