marți, 18 octombrie 2016

Să ne cunoaștem artiștii
De pe scenele teatrului românesc de-odinioară


Matei Millo (1814 - 1897)
Volum din colecția: Figuri de seamă ale teatrului romînesc.
Prezentare: N. Barbu. Editura Meridiane. 1963.
Tiraj: 15.160 de exemplare.Matei Millo. Desen de Constantin Lecca (1807 - 1897).


O fotografie din tinerețe a actorului Matei Millo.


Academia Mihăileană - institut de învățămînt secundar și superior 
din Moldova, în care a studiat Matei Millo (stampă de epocă). 


Gheorghe Asachi (1788-1869), unul din reprezentanții de seamă ai culturii epocii.
Millo apare pentru prima dată pe scenă într-o piesă a acestuia.


Vasile Alecsandri (1821-1890). Matei Millo a fost interpretul de seamă al pieselor
lui Alecsandri, aducînd o mare contribuție la punerea lor în valoare.


Costache Negruzii (1800-1868) și...


...Mihail Kogălniceanu (1817-1891) contemporani ai actorului Matei Millo.
Împreună cu Vasile Alecsandri, aceștia, în calitate de directori ai Teatrului
Național din Iași, au orientat teatrul pe linia promovată de publicația
Dacia literară.


Mihail Eminescu (1850-1889) a apreciat de nenumărate ori în
Curierul din Iași jocul și repertoriul lui Matei Millo.


Gheorghe Bariț (1812-1893) - întemeietorul primului ziar romînesc din Ardeal - 
spunea despre Matei Millo: "...Actorul a luptat pentru a crea o școală dramatică 
romînească, ale cărei subiecte să fie luate din viața poporului romînesc..,"


Teatrul Național de la Copou (Iași), inaugurat la 6 ianuarie 1846,
pe scena căruia Matei Millo a interpretat cele mai multe roluri (stampă de epocă).


Spectacole de valoare a realizat Matei Millo și pe scena Teatrului Național din
București (stampă de epocă).
Matei Millo în jurul anului 1862.

Matei Millo în rolul Baba-Hîrca.


Afiș apărut cu ocazia reprezentării piesei Nicșorescul și a operei Baba-Hîrca.


Schiță cu decor marcat făcută de Matei Millo pe cartea 
Kir Zuliaridi (adaptare de V. Alecsandri).


Tablou reprezentînd pe actorul Matei Millo în diferite roluri.


Matei Millo în rolul Mama Ilinca din Drumul de fier de V. Alecsandri.


Matei Millo în canțoneta Paracliserul de V. Alecsandri.


În canțoneta Chera Nastasia de V. Alecsandri.


În Chir Gaitanis din Nunta țărănească de V. Alecsandri.


Matei Millo în canțoneta Barbu Lăutaru de V. Alecsandri.


Îm canțoneta Gură-cască de V. Alecsandri.


Boierul din Prăpăstiile Bucureștilor de M. Millo.


Olteanul din Prăpăstiile Bucureștilor de M. Millo.Afișele cîtorva spectacole cu actorul Matei Millo.


Note muzicale folosite la spectacolul Millo Director de V. Alecsandri.


Facsimilul afișului cu prilejul prezentării comediei Chirița în provincie
de V. Alecsandri, în care M. Millo a interpretat rolul Coana Chirița.


Costumul în care Matei Millo a interpretat rolul Coana Chirița,
aflat la Muzeul Teatrului Național I. L. Caragiale București.


În canțoneta Paraponisitul de Matei Millo.


Matei Millo în canțoneta Plăcintaru.


Matei Millo în rolul Frizerul din Balul. 


Matei Millo în rolul principal din Bunul odinioară de H. Murger.


Aristizza Romanescu (1854-1918) și...


...Grigore Manolescu (1857-1892), actori formați pe linia realismului,
sub influența lui Matei Millo.


Matei Millo în 1881.


Matei Millo - pictură de N. Levaditti (1802-1860).


Matei Millo - pictură de Gh. Ioanid (1838-1921).Matei Millo în 1891.


Matei Millo - sculptură de Ion Vlad.


Pagini cuprinse în volumul de amintiri ale lui C. I. Nottara.
Editura de Stat pentru Literatură și Artă. 1960. 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu