marți, 18 octombrie 2016

În "poiana lui Atanasie"
Lăcașuri de credință și simțire românească


Mânăstirea Sihăstria


Colecții și Colecționari


Cartofilie

Mânăstirea Sihăstria (sec. XVIII).
Cod: 7636. Prima parte a anilor '60. Necirculată.
Mai există o variantă, identică. 1969.
Dispare inscripționarea Republica Populară Romînă.
Este trecut și autorul fotografiei: D. Grigorescu.


Mânăstirea Sihăstria. Vedere de ansamblu.
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Mănăstirea Sihăstria (sec. XIX). Cod: 5868. Foto: I. Petcu. Anii '70. Necirculată.


Mănăstirea Sihăstria (sec. XCIII). Cod: 6182. Foto: I. Petcu. Anii '70. Necirculată.


Vînători - Neamț. Mănăstirea Sihăstria.
Cod: 2360. Foto: V. Stamate. Editor: OSETCM. 1976. Necirculată.


Mânăstirea Sihăstria (sec. XVII), vedere generală.
Editor: Mitropolia Moldovei și Sucevei - Iași.
Anii '80. Necirculată.
Alt tiraj, aceeași perioadă. necirculată.
Este indicat și autorul fotografiei: Nic. Fotti - T. I. B.Mînăstirea Sihăstria (sec. XVII), vedere generală.
Editor: Mitropolia Moldovei și Sucevei - Iași.
Anii '80. Necirculată.


Mînăstirea Sihăstria (sec. XVII) - Vedere generală.
Editor: Mitropolia Moldovei și Sucevei - Iași. 1993 (reeditare).


Biserica mânăstirii Sihăstria. Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Biserica mânăstirii Sihăstria. Vedere dinspre est.
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Mănăstirea Sihăstria. Fără număr de cod. Anii '70. Necirculată.


Monumente istorice din județul Neamț. Colaj. Cod: 2320. 1976. Necirculată.
Imaginea din stânga, sus: Vînători-Neamț - Mănăstirea Sihăstria. Editor: OSETCM.


Biserica Mânăstirii Sihăstria (Neamț). Anii '90. Necirculată.
Foto: Petru Anton. Trinitas - Iași. 


Mănăstirea Sihăstria. Anii '90 - 2000. Necirculată.
Editor neprecizat.


Turnul clopotniță. Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Catapeteasma bisericii.
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Sfinții împărați Constantin și Elena (Frescă din naos).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Sfinții părinți Ana și Ioachim (Frescă din naos).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Sfînta Epraxia (Frescă din pronaos).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Sfîntul mare mucenic Panteleimon. Frescă (Absida din dreapta).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971. 


Cruce sculptată în lemn (sec. XIX).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Potir de argint aurit cu încrustații (1825).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Fecioara cu pruncul. Icoană ferecată în argint (1797).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Maica Domnului încadrată de cele douăsprezece praznice împărătești.
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Fecioara cu pruncul. Icoană din sec. XVII.
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Strana Maicii Domnului (sculptură în lemn de tisă, păr și stejar).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Paraclisul: catapeteasma.
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Paraclisul. Ușile împărătești.
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Fecioara cu pruncul (catapeteasma paraclisului).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Iisus Hristos binecuvîntînd (catapeteasma paraclisului).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Arhanghelii Mihail și Gavriil (paraclis, ușile diaconești).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Sf. Nicolae (catapeteasma paraclisului).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Sf. Ierarh Niculae. Tipo-Dec '95. Anii 2000. Necirculată.


Sfinții părinți Ioachim și Ana (catapeteasma paraclisului).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Deisis (catapeteasma paraclisului).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Cina cea de taină.
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Tînguirea Maicii Domnului (paraclis).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Icoana Tânguirea Maicii Domnului - pictură de monahul Irineu Protcencu.
Tipo-Dec '95. Anii 2000. Necirculată.


Ecce homo (paraclis).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Iisus Hristos încununat cu spini - pictură de monahul Irineu Protcencu.
Tipo-Dec '95. Anii 2000. Necirculată.


Maica Domnului Axionița (paraclis).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Înălțarea Domnului (paraclis).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Ispita de pe munte (paraclis).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Învierea Domnului (paraclis).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Dulcea sărutare (paraclis).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Sf. Apostol Ioan (paraclis).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Capul Sf. Ioan Botezătorul (paraclis).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Iconosta. Detaliu (sculptură în lemn de tisă).
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Paraclisul. Bolta naosului.
Volum: Mânăstirea Sihăstria. 1971.


Volum: Mânăstirea Sihăstria. Ediția a II-a. 1971.
Colecția: Monumente istorice. Editura Meridiane.
Fotografiile executate de: Alexandru Comănescu, Ion Petcu
(Studioul de artă fotografică al Combinatului poligrafic Casa Scînteii, București),
Grigore Bonodoc (Tg. Neamț) și Gheorghe Șerban (București).


Carnet mini-imagini, tip armonică. Anii '90 - 2000.
Foto: Constantin Dina. Editor: Tipo Dec '95.


Idem.


Idem.


Idem.


Idem.


Idem.


Idem.


Idem.


Idem.


Idem.


Idem.


Idem.


Idem.


Idem.


Idem.

***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite.
Greșelile de titulatură, ortografie, etc., nu-mi aparțin (de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu