luni, 24 octombrie 2016

Eugen Ionescu - De la teatrul suprarealist la Teatrul postdramaric
Lansare de carte


Alina Gabriela Mihalache


ARCUB, București


25 octombrie 2016

Lansare: ARCUB Gabroveni, ora 17:00.

Prezintă: Ioan Bogdan Lefter, Alina Gabriela Mihalache, Ioan Cristescu

   Bucureștean în anii ’30 și parizian în anii ‘50, Eugen Ionescu / Eugène Ionesco este un reper al lumii europene contemporane prin identitatea interculturală, transnațională pe care o încarnează. Dramaturgul e o figură transgresivă și în sfera artistică: atașat absurdismului în anii ’60, e apreciat acum ca anticipator vizionar al erei postdramaticului. Peste mode și timp, teatrul ionescian se reconfigurează perpetuu și actualitatea lui e probată de varietatea punerilor în scenă de pe toate meridianele lumii.

Cartea abordează opera ionesciană urmărind două linii de analiză.

   Prima vizează o reconfigurare a afilierii ei ideologice, în potpuriul de curente și tendințe din prima jumătate a secolului trecut. Punând sub semnul întrebării eticheta limitativă aplicată de Martin Esslin (Ionesco = absurdist par excellence), e urmărit dialogul viu al dramaturgului cu teatrul dada-suprarealist, politic/ epic, al cruzimii sau existențialist. Ionesco pune în scenă revoluțiile multiple inițiate de avangardele interbelice românești și europene, dislocă structuri, limbaje, convenții și pavează drumul către inovațiile din postmodernitate.
   Ce-a de-a doua urmărește receptarea primelor montări ale pieselor ionesciene. Marile puneri în scenă – new-yorkeze, pariziene, cracoviene, craiovene sau bucureștene – activează sensuri latente prin licitarea unor expresivități para-verbale sau non-verbale, probând polimorfismul textelor. Așezat în perspectiva caleidoscopică a interpretărilor lui multiple, vom (re)descoperi un Ionescu / Ionesco neliniștit și neliniștitor, apt a se adresa oricărui tip de public și a dialoga cu imaginarul societăților de azi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu