luni, 17 octombrie 2016

Din istoria Bisericii Ortodoxe Române
România de-altădată


Colecții și Colecționari


Înscrisuri de toate felurile

Revista oficială a Arhiepiscopiei Craiovei și Episcopiei Rîmnicului și Argeșului.
Nr. 3 - 6, aprilie - iunie 1980.
Editare: Mitropolia Olteniei.
De fapt, revista este un adevărat volum numărând 570 de pagini.O formă de apelare neobișnuită, cel puțin în "scrierile" oficiale sau publice:
"Domnul" și nu "Tovarășul".

Prea Fericitul Patriarh Iustin, în vremea cînd era elev la Seminarul
teologic Patriarhul Miron, Cimpulung-Muscel.


În vremea frecventării Facultății de teologie de la Atena. 


La studii de specializare, în Strassbourg - Franța.


Profesor la Facultatea de teologie ortodoxă din Varșovia - Polonia.


La Suceava, vechea capitală a Moldovei.


La ctitoria Mușatinilor de la Neamț.


La ctitoria Marelui Domn Ștefan-Vodă - Putna.


În fața Reședinței patriarhale din București.


Prea Fericitul Patriarh Iustin binecuvîntînd credincioșii în
Catedrala mitropolitană Sfîntul Dumitru - Craiova.


Aspect de la Aniversarea a 70 de ani de viață ai
Prea Fericitului Patriarh, Iustin, 5 martie 1980.


Chipul Sf. Grigorie Decapolitul din Acatist, Rîmnic, 1737.


Însemnarea de donație a episcopului Climent al Rîmnicului.


Participarea I. P. S. Nestor, Mitropolitul Olteniei, la Sesiunea Prezidiului
lărgit al Conferinței Creștine pentru Pace de la Mulheim, R. F. G.


 I. P. S. Mitropolitul Nestor și membrii Consiliului Arhiepiscopiei Craiovei,
24 martie 1980.


 I. P. S. Mitropolitul Nestor hirotonind în preot pe P. C. Protodiacon
Profesor Ștefan Resceanu.


La serbarea hramului Seminarului teologic - Craiova.


Moment de la sesiunea de lucru a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Olteniei,
12 martie 1980, Rîmnicu-Vîlcea.


 I. P. S. Mitropolitul Nestor așezînd chipul Sfinților Evangheliști pe
Sfințita Masă a bisericii parohiale Dioști, 10 februarie 1980.


Liturghie arhierească săvîrșită la Duminica Ortodoxiei în
Catedrala mitropolitană Sf. Dumitru, din Craiova.


 I. P. S. Mitropolitul Nestor împărtășind credincioșii din
parohia Harșu-Craiova, 23 martie 1980.


 I. P. S. Mitropolitul Nestor în timpul săvîrșirii Liturghiei arhierești
în parohia Harșu-Craiova.


După săvîrșirea slujbei Celei de a doua învieri, la biserica
Maica Domnului-Dudu, Craiova.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu