miercuri, 19 octombrie 2016

Detecția de metale, între știință și pasiune
Muzeul Național Brukenthal


Sibiu


20 octombrie - 11 decembrie 2016

Locul de desfășurare: Palatul Brukenthal, Sălile de Expoziții Temporare
Vernisaj: Joi, 20 octombrie, ora 13:00

Curatori: 
Adrian Georgescu, Claudiu Munteanu, Gheorghe Natea, 
Anca Nițoi și Claudia Urduzia

   Prin organizarea expoziției intitulate Detecția de metale între știință și pasiune, Muzeul Național Brukenthal și-a propus să aducă în fața unui public cât mai divers și numeros, pe de o parte, dar și cât mai interesat, pe de altă parte, cele mai noi obiecte intrate în patrimoniul său arheologic, obiecte găsite pe teritoriul administrativ al județului Sibiu în ultimii doi ani; artefactele respective sunt descoperite, de această dată, nu graţie clasicelor săpături arheologice (fie că vorbim aici despre cercetări sistematice, preventive sau de suprafață), ci prin folosirea unor mijloace tehnice care, deși moderne, sunt prin excelență distructive - am numit aici detecțiile de metale.
    Considerată de unii pură pasiune, văzută de alții drept potențială "sursă de îmbogățire” (invocându-se drept temei legal alin. (4) din articolul 49 al Legii 182/2000 - republicată în anul 2008 - referitoare la protejarea patrimoniului cultural național mobil, în care se precizează că "autorii descoperirilor întâmplătoare, care au predat, în condițiile prevăzute la alin. (1), bunurile descoperite, au dreptul la o recompensă bănească de 30% din valoarea bunului, calculată în momentul acordării recompensei, iar, în cazul unor descoperiri arheologice de valoare excepțională, se poate acorda și o bonificație suplimentară de până la 15% din valoarea bunului”), detecția metalică a bunurilor culturale mobile din România de astăzi reprezintă un adevărat măr al discordiei între "detectoriști” și arheologi, mai ales datorită formulei descoperiri întâmplătoare (folosită în lege). Oare, poate fi considerată întâmplătoare acțiunea de căutare a bunurilor culturale cu ajutorul detectorului de metale, în condițiile în care folosirea acestuia este, totuși, un act voluntar, săvârșit în mod conștient și premeditat?
    Piesele descoperite prin detecția de metale - predate în condiții legale către Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu, de unde, mai apoi, au intrat în colecţiile Muzeului Național Brukenthal (după ce, în prealabil, au fost atent selectate, fiind reţinute doar obiectele cu valoare patrimonială) - provin din mai multe zone/localităţi ale județului Sibiu (sat Gherdeal, com. Bruiu; zona Gura Râului-Orlat; Mag, oraş Sălişte; Poplaca, com. Poplaca; zona Sadu-Tălmaciu-Tălmăcel, zona Vurpăr-Ţichindeal, sat Mohu, com. Şelimbăr), fiind descoperite izolat sau sub formă de tezaure/depozite, într-o extrem de mare varietate tipologică și de o certă valoare istorică: depozit preistoric de unelte din bronz (topoare), depozit mixt medieval târziu/modern timpuriu (unelte/arme), tezaur de monede grecești antice, inele de buclă (piese ornamentale pentru păr) din aur, fibule și monede izolate, de perioadă roamană sau medievală timpurie ("epoca migrațiilor”), unelte, arme, piese de podoabă și/sau harnașament, preistorice și medievale.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu