joi, 29 septembrie 2016

Sub semnul vulturului bicefal-Cantacuzinii veacului al XVII-lea
Muzeul Național Cotroceni


București


6 octombrie 2016 - 6 ianuarie 2017


    Muzeul Naţional Cotroceni în colaborare cu Patriarhia Ortodoxă Română, Biblioteca Sfântului Sinod, Arhivele Naţionale ale României, Biblioteca Academiei Române şi Muzeul Naţional de Artă al Romăniei organizează joi, 6 octombrie 2016, ora 18:00, în Spaţiile medievale ale muzeului, expoziţia: Sub semnul vulturului bicefal-Cantacuzinii veacului al XVII-lea.
    Expoziţia îşi propune să readucă în atenţia publicului una dintre cele mai reprezentative familii nobiliare româneşti, în perioada cea mai prestigioasă din existenţa sa. Cantacuzinii, o familie mare şi unită, aşa cum sunt reprezentaţi în tablourile votive din principalele lor ctitorii, au avut o deosebită conştiinţă a originii lor nobile, drept cei "de bun neam", pe care şi-au asumat-o şi afirmat-o în actele lor politice şi culturale. Boieri cultivaţi, cei şase fiii ai postelnicului Constantin Cantacuzino au fost toţi mari dregători, iar Şerban, chiar domn al ţării (1678-1688). În cadrul expoziţiei vor fi prezentate manuscrise şi cărţi, scrise sau tipărite din iniţiativa şi cu susţinerea financiară a Cantacuzinilor, precum Evanghelia(1682), Apostolul (1683), Bibliile, Veneţia(1687) şi Bucureşti(1688), Antologhionul (1705) , Octoihul (1706), sau care au făcut parte din importanta bibliotecă a marelui umanist român, stolnicul Constantin Cantacuzino, unele imprimate în Occident, în secolele XVI-XVII; hrisoave emise de cei doi domni din familie, Şerban Cantacuzino şi Ştefan Cantacuzino, semnificative prin conţinut, dar şi prin decoraţia cu cerneală de aur; argintărie de cult, dăruită de Şerban Cantacuzino mănăstirii Cotroceni.
    Expoziţia va fi deschisă publicului în perioada 6 octombrie 2016 – 8 ianuarie 2017 şi va putea fi vizitată de marţi până duminică între orele 9:30 – 17:30.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu