duminică, 1 februarie 2015

Dor de primăvară
Arta plastica contemporana romaneasca


Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane, Deva


2 februarie 2015


Comunicat

    Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, sub egida Consiliului Judeţean Hunedoara, organizează luni, 2 februarie 2015, vernisajul expoziţiei de pictură intitulată Dor de primăvară.     
    Evenimentul va avea loc începând cu ora 11.00 în spaţiile special destinate artelor vizuale de la etajul I al Palatului Magna Curia.
    Manifestarea, după cum precizează curatorul expoziției, Camelia Gabor, vine în întâmpinarea iubitorilor de artă cu o temă foarte îndrăgită de artiști de-a lungul timpului, florile, pictate fie cu un realism surprinzător, fie mai discret, prin pete de culoare. Dialogul dintre frumusețea naturală și particularitatea asimilării sale de către artiști, oglindește diversitatea stilistică unificată tematic în cadrul expoziției propuse, care reunește aproximativ 30 de tablouri din cadrul colecției de artă aflată în patrimoniul MCDR Deva.
    Varietatea tehnicilor folosite, viziunea fiecărui artist asupra naturii în general și asupra florilor în special, precum și modul diferit de a nuanța culorile, nu fac altceva decât să apropie artiștii prezenți pe simeze, dintre care îi amintim pe Ion Sima, Nicolae Irimie, Constantin Dipșe, Alma Redlinger, Dumitru Gheață, Aurel Nedel, Ion Sălișteanu, Gheorghe Pogan, Vasile Grigore, Ileana Răulescu, Doina Ionescu sau Francisc Bartok.
Biroul de Relaţii cu Publicul

La ceas aniversar
Liviu Ioan Stoiciu 65


Centrul Cultural Florica Cristoforeanu, Ramnicu Sarat


14 februarie 2015
***Constantin Marafet

Actele domniei lui Şerban Cantacuzino aflate în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti
Lansare de carte


Grina Mihaela Rafaila


Hanul Manuc, Bucuresti


5 februarie 2015    Prezentul volum Actele domniei lui Şerban Cantacuzino aflate în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti, autor Grina Mihaela Rafailă, se referă la documentele emise în răstimpul celor aproape 10 ani de şedere în tronul muntean a domnului cantacuzin, înscrisuri în număr de 188, originale şi copii.
    Domnul Şerban Cantacuzino, conducător al Munteniei între 6/16 ian. 1679/29 oct./8 nov. 1688, era un demn urmaş al unei ilustre familii de origine bizantină, fiu al postelnicului Constantin Cantacuzino și al Elinei, fiica domnului Radu Șerban, dar și frate al marelui cărturar din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, stolnicul Constantin Cantacuzino.
    Ediţia conţine cu precădere zapise, adică acte de vânzare-cumpărare, la care se adaugă cărți de judecată și de hotărnicii ale ispravnicilor scaunului Bucureștilor sau ale marilor boieri, o diată (testament) și altele. Dintre documentele existente în patrimoniu arhivistic al instituţiei muzeale deţinătoare doar 17 acte sunt emise de către autoritatea domnească, din care doar 4 înscrisuri sunt autentificate cu semnătura autografă a primului om în stat dar și cu sigiliul domnesc imprimat în ceară roșie și timbrat.
    Însuși Domnul apare atât în calitate de reprezentant al puterii centrale cât şi de cumpărător a unor moșii sau a unui vad de moară aflat în apa Dâmboviței, din j. Ilfov. Sunt menţionaţi și alți membri ai familiei, ca de pildă, "Doamna”, în calitate de vară a jupânesei Anca, apoi fratele Mihai Cantacuzino mare spătar şi nepotul Șerban, fiul răposatului său frate, Drăghici Cantacuzino. Mai apare în actele din perioada acestei domnii şi nepotul de soră, viitorul său succesor în scaunul Ţării Româneşti, Constantin Vodă Brâncoveanu, în calitate de ispravnic al orașului București, pe când ocupa demnitatea de mare logofăt.
    Stema Țării Românești este prezentă în frontispiciul a două documente. O primă reprezentare este aceea a acvilei cruciate simple, înconjurată de o cunună, și cea de a doua când acvilei i se adaugă cunoscuta acvila bicefală, încoronată, care ține în ghiare sceptrul și sabia, totul fiind înconjurat de o cunună de laur, ornamentat cu soluție de aur, ca semn al descendenței bizantine.
    Lansarea cărţii va avea loc joi, 5 februarie 2015, la ora 19:00 la Hanul Manuc în sala Şerban Cantacuzino.
***Muzeul Municipiului Bucuresti - Palatul Sutu