joi, 19 iunie 2014

Din cetatea Severinului
România de-altădată


Drobeta - Turnu Severin


Colecții și Colecționari


Cartofilie


Ruinele Turnului lui Sever. 3371. Editura "Galeria de Cadouri" 
Ad. Maier & D. Stern, Bucuresti, Str. Lipscani No. 3. 
Antebelica. Necirculata.


Turnul lui Sever din Gradina Publica. Depozitul Universal Saraga Bucuresti, 
Str. Lipscani No. 1 (Intrarea prin Gang). 4851. Antebelica. Necirculata.


Ruinele cetatii lui Sever. 1958.


Turnul lui Sever. Volum: Romînia pitorească. 1958.


Turn al cetății Severinului (Monument istoric, sec. XIII).
Cod: 245. Începutul anilor '60. Necirculată.


Turnu Severin - vestigii ale evului mediu. Almanahul Turistic 1967.


Ruine ale cetății Severinului (sec. XI). Cod: 6029. 1967. 
Mai există o variantă, identică. Titulatură: Ruinele cetății Severinului.
Este menționat și autorul fotografiei: Al. Florescu. Aceeași perioadă. Necirculată. 


Ruinele Cetății Severinului. Cod: 239. 1968. Necirculată.


Cetatea medievală a Severinului (vedere generală).
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Cetatea medievală a Severinului (turnul de nord-est).
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Cetatea Severinului: zidul turnului din colțul de nord-est.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Cetatea medievală a Severinului. Poarta turnului de sud-est.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Drobeta-Turnu Severin. Turnul cetatii Severinului (sec. XIII). 
Cod: 5477. Foto: Gabriela Cocora. Necirculată. Anii '70.


Ruinele cetății Severinului (Monument istoric, sec. XIII).
Cod: 6029. Anii '70. Necirculată.


Pliant: județul Mehedinți. 1979.


Turnul lui Sever.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Cetatea Severinului.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Cetatea Severinului: poarta dinspre sud.


Ruinele băii romane. Volum: Romînia pitorească. 1958.


Ruinele băilor romane de la Drobeta.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Ruinele băilor romane de la Drobeta - bazinele de apă rece.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Castrul Drobeta - Băile romane. Pliant: Județul Mehedinți. Anii '80.


Cetatea Severinului Turnu Severin.
Mapă/Album - Monumente istorice din România. A doua parte a anilor '50.


Ruinele castrului Drubeta (sec. II e.n.). 1964.


Ruinele bisericii din cetatea Severinului (Sfîrșitul sec. XIII). 
Cod: 6030. Imagine identică cu cea precedentă. 1967. Necirculată.


Biserica medievală cu contraforturi din Parcul Muzeului Porților de Fier.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Biserica medievală cu contraforturi de lîngă castrul Drobeta.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Cetatea Severinului: ruinele bisericii.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Cetatea Severinului: ruinele bisericii.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Cetatea Severinului: aghiasmatarul bisericii.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Cetatea Severinului: statuetă găsită în biserica cetății.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Castrul Drobeta: fortificația medievală din colțul de sud-est.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Castrul Drobeta: fortificația medievală din colțul de sud-est.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Castrul Drobeta: fortificația medievală din colțul de sud-est.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Castrul Drobeta: monumente funerare (inscripții) încastrate în turnul
circular al fortificației medievale.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Cetatea Severinului ceramică agrafitată.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. 1970.


Panoramic...roman (Drubeta). Foto: M.I. Pașcu.
Almanahul Turistic 1967.


Castrul roman Drobeta.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Castrul Drobeta, una din cele mai puternice cetăți ridicate de romani
la nordul Dunării. Volum: Turism cu manualul de istorie. 1973. 


Castrul Roman Drobeta sec. II - VI e.n. 1979.
Editor: Muzeul Porților de Fier.


Ruine ale castrului roman Drobeta.
Cod: 6078. Foto: C. Vladu. Anii '60 - '70. Necirculată.


Castrul roman Drobeta - vedere asupra Pretoriului.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Ruinele castrului Drobeta. Coloanele clădirii pretorului.
Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Castrul Drobeta.
 Pliant: Excursii în zona Porțile de Fier și nordul Olteniei. 1974.


Castrul Drobeta.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Castrul roman Drobeta (sec. II - IV pCh). Anii 2000. Necirculata.
Tipar: sc Darcom Group srl Targu-Jiu.  


Interbelică.


Ruinele podului construit de Apolodor din Damasc 
în timpul împăratului Traian. Volum: Romînia pitorească. 1958.


Ruinele podului Împăratului Traian. Anii '60 - '70.
Broșură-pliant de prezentare a programelor ONT Carpați.


Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Piciorul podului lui Traian.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Ruinele podului construit de Apolodor.
Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969. 


Ruinele podului lui Traian.
 Pliant: Excursii în zona Porțile de Fier și nordul Olteniei. 1974.


Urmele podului antic. Volum: Turism în toate anotimpurile. Anii '70.


Ruinele Piciorului Podului lui Traian construit între 103 - 105 e.n. la Drobeta.
Editor: Muzeul Regiunii Porților de Fier. Necirculată.


Ruinele podului lui Traian, sec. II e.n. Necirculată.
Editor: Muzeul Porților de Fier.


Pliant: județul Mehedinți. 1979.


Ruinele podului lui Traian (sec. II.e.n.) Foto: Mariana și Al. Mendrea. 1983.


Ruinele Podului lui Traian. Pliant: Județul Mehedinți. Anii '80.


Piciorul podului lui Traian (sec. II e.n.) Cod: 1729. 1986. Necirculată.
Editor: Muzeul Regiunii Porților de Fier prin ONT Carpați, Publiturism.


Ruinele Podului lui Traian.
Pliant: România - Muzee și monumente. 1988.


Podul lui Traian.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Turnul rotund din cadrul fortificației poligonale din sud-estu castrului Drobeta.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.Alea din Grădina Publică. Editura Milea Stănescu, Puciosa. Antebelică. Necirculată.


Vedere generala a Parcului. Depozitul Universal Saraga Bucuresti, 
Str. Lipscani No. 1 (Intrarea prin Gang). Cod: 4856. 1916.


Vedere Generală a parcului și Str. Vestei. Depozitul Universal Șaraga București, 
Str. Lipscani No. 1 (Intrarea prin Gang).  Până'n 1920. Cod: 4866. Necirculată.


Parcul Rozelor. Edit. C. Florescu, Craiova. 1947. Necirculată.


Ștampila de pe spatele ilustratei.


Monumentul eroilor. 1962.


Monumentul eroilor (1916-1918). 1964.
Imagine identică cu cea precedentă. Titulatura ușor modificată.


Hotel Parc. Cod: 13921. Foto: Gh. Vințilă. 1970.


Vedere din parc. Cod: 6028. 1965. Necirculată.
Mai existĂ o variantă, identică. Dispare incripționarea:
"Republica Populară Romînă". Apare autorul fotografiei: Al. Florescu.


Turnu Severin: Parcul rozelor - vedere generală.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Vedere din parc. Foto: R. Braun. 1968.
Mai există o variantă, identică. Cod 1633. Necirculată.
Nu mai este trecut și autorul fotografiei.


Monumentul criptă ridicat în memoria eroilor căzuți la 1916 - 1918.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Monumentul eroilor. Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Monumentul Eroilor. Cod: 6805. Foto: CPCS. Anii '70. Necirculată.


Drobeta Tr. Severin. Monumentul eroilor. Foto: Stamate Victor. 1973. 
Mai există o variantă, identică. Cod: 658. 1976. Necirculată. Alt tiraj: 1977.
Numele localității este trecut în întregime: Drobeta Turnu Severin.
Este menșionat și autorul fotografiei: V. Stamate. 


Un remarcabil monument inchinat eroilor cazuti in timpul primului razboi mondial
in lupta pentru apararea gliei stramosesti. Volum: Turism cu manualul de istorie. 1973. 


T.-Severin. Vila Burileanu.
Librăria și Galanteria Arta Românească. Teodor M. Moisescu, 
T.-Severin. Interbelică. Necirculată.


Castelul de Apă. Din arhiva arhitectului Nicolae Enișteanu.
Partea a doua a anilor '60.


Castelul de Apă. Din arhiva arhitectului Nicolae Enișteanu.
Partea a doua a anilor '60.


Turnu-Severin. A doua parte a anilor '60. Necirculată.


Castelul de apă. Cod: EST 10761. Foto: C.P.C.S. Anii '80. Necirculată.


Aspect din municipiu.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Castelul de Apă.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Castelul de Apă.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Turnu Severin - centrul orașului. Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Pliant: judeșul Mehedinti. 1979.


Vedere. Cod: 1110. 1982. Casa de pe str. Bicaz nr. 57 unde a funcționat prima școală din Tr. Severin.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Școala generală nr. 4 din Turnu Severin.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969. 


Din vechea arhitectură a orașului.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Muzeul de Artă.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Muzeul de Artă - Salonul oglinzilor. Anii 2000. Necirculată.
Foto: Chirilă Enescu. Editor: Muzeul Regiunii Porților de Fier.


Parc în centrul municipiului.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Vedere din centru.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Aspect din municipiu.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Sediul Comitetului județean P.C.R. și al Consiliului popular județean.
Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Clădirea Consiliului popular județean Mehedinți.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Sediul Consiliului Popular Județean Mehedinți.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Grădina publică și clădirea Spitalului nr. 2.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Vedere din portul Turnu Severin.
Volum: Craiova - Mic indreptar turistic. 1962.


Nave fluviale in portul T. Severin: plecarea in cursa. I.P.F.T. Cod: 399.
73.000 exemplare. 1965.


Carte poștală emisă cu ocazia a 75 de ani 
de la înființarea navigației fluviale române de stat. 1890-1965.


Imagine identică cu cea precedentă, intitulată: Vedere din port. 1969. 
"Dragii mei, cei care îmi sînteți dragi. Am ajuns cu bine (Sper că tu ai terminat cu 
baia între timp...ca s-o poți primi pe prietena ta Livia cu care ești atît de...intimă). 
N-am uitat în schimb spontaneitatea lui Dănuț care m-a sărutat în recreație, la școală. 
Sînt lucruri care nu se uită ușor și-ți promit că nu voi uita să-ți rămîn dator, 
cțnd nu te vei aștepta." 
Mai există o variantă, identică. Cod: 6027. 1969. Necirculată.
Este trecut si numele autorului fotografiei: Al. Florescu. 


Turnu Severin: vedere asupra portului.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Dunărea la Turnu Severin. Cod: 1698. Foto: R. Braun. 1967.


Dunarea la Turnu Severin. Foto: R. Braun. Anii '60-'70. Necirculata.


Drobeta Turnu Severin. Santierul naval. Ilustrata cu margini zimtate. 
Foto: Aurelia Cristescu. 1976. 


Portul și șantierul naval.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Vedere spre insula Șimian.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Vase pe Dunăre în zona municipiului.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Liceul Traian.
Edit. Maurice Loewenstein, T.-Severin. Nr. 20 - 1935 Ilustrația, Gherla.
Circulată în 1942. În dreptul timbrului este trecută "notofocarea":
"Dacă scrieți numai o formulă de politeță exprimată în cinci cuvinte,
Taxa poștală e 1 Leu în loc de 3 Lei."


Liceul Traian. Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Liceul Traian. Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Liceul Traian.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Oficiul P.T.T. Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Palatul Poștei și Telefoanelor. Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Oficiul P.T.T.R. Cod: 236. 1968. Necirculată.
Alt tiraj, cod: 249. Este trecut și autorul fotografiei: Pretor D. 1972. 


Vedere din Parcul Traian. Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Bustul Împăratului Traian. 1960. 


Exemplar, cu modificare de preț, circulat în 1961.


Statuia lui Traian. Cod: 6032. 1965.


Bustul îmăratului Traian. Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Bustul Împăratului Traian din parcul Traian.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Bustul Împăratului Traian. Cod: 2794. 1977.


Bustul imparatului Traian.
Cod: 15169. Foto: Aurelia Cristescu. Anii '80.
Pe spate cineva, probabil vreun pionier, a scris:
Vrem si dorim pace la toate popoarele lumii!"


Statuia imparatului Traian. Foto: Aurelia Cristescu. 1984.


Mihai Eminescu.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Parcul muzeului. Foto: Sever Cernescu. Anii '70. Necirculată. 
Mai exista o variantă, identică. Intitulată: Parcul Muzeului Porțile de Fier. 
Autorul fotografiei este trecut "pe scurt": S. Cernescu. Cod 2375. 1971. Necirculată.


Clădirea teatrului. 1960.


Casa de cultură. Cod: 4693. 1963. Necirculată.


Imagine identică cu cea de mai sus. Dispare inscripționarea: 
"Republica Populară Romînă" 
iar titulatura este trecută pe spatele ilustratei. 1966.


Casa de cultură. Cod 8403. Prima parte a anilor 60. Necirculată.
Mai există o variantă, identică. Este menționat și autorul fotografiei: C. Vladu. 1968.
Dispare inscripționarea: "Republica Populară Română".


Clădirea Teatrului. Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Palatul Culturii, edificiu de cultură din Municipiul Turnu-Severin.
Volum: Orașele României. 1970.


Teatrul. Foto: I. Petcu. Anii '70. Necirculată.


Casa de cultură. Cod: 647. Foto: Stamate Victor. O S E D T. 1973. Necirculată.
Alt tiraje, fotograful este trecut: V. Stamate. OSETCM. 1974 și 1977.


Teatrul. Foto: Gabriela Cocora. 1975.


Clădirea vechiului teatru.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Fîntîna cinetică. Foto: C.P.C.S. 1985.


Vechi și nou în municipiul Drobeta-Turnu Severin.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Fîntîna cinetică. Cod: EST 10759. Foto: C.P.C.S. Anii '80. Necirculată.


Fîntîna cinetică, de Constantin Lucaci. Cod: 19336. Foto: Gabriela Cocora.
Sfârșitul anilor '80. Necirculată.


Teatrul. Cod: 19330. Foto: Gabriela Cocora. Anii '80 - '90. Necirculată.


Teatrul.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Biblioteca județeană.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Clădirea Muzeului Porților de Fier.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Muzeul Porțile de Fier.
 Pliant: Excursii în zona Porțile de Fier și nordul Olteniei. 1974.


Colaj. Județul Mehedinți. Cod: 1228. OSETCM. 1975. Necirculată.
Imaginea din dreapta, sus: Muzeul Porțile de Fier.
Alt tiraj: 1982. Necirculată.


Muzeul Porțile de Fier. Cod: 6807. Foto: Alex Comănescu (C.P.C.S.)
Anii '70. Necirculată.


Pliant: județul Mehedinți. 1979.


Muzeul Regiunii Porților de Fier (și editare)
Anii '80. Necirculată.


Muzeul Porțile de Fier. Foto: Mariana și Al. Mendrea. 1983. Necirculată.


Muzeul Regiunii Porților de Fier. Pliant: Județul Mehedinți. Anii '80.


Muzeul regiunii Porțile de Fier.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Muzeul Regiunii Porților de fier (și editor). Anii 2000. Necirculată.
Foto: Andrei Posmoșanu.


Sculptură în piatră din epoca romană descoperită la Drobeta.
Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Macheta podului lui Traian, aflată la Muzeul Porțile de Fier.
Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Piesă romană găsită în centrul Drobeta.
Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Scena inaugurării podului de la Drobeta de pe columna lui Traian din Roma.
Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. 1969.


Muzeul Regiunii Porților de Fier. 
Vase turcești (Ada-Kaleh) - sec. XIX. Foto: Publiturism (și editor; n.a.).
Cod: 0276. Anii '70-'80. Necirculată.


Muzeul Regiunii Portilor de Fier (si editor; n.a.).
Fibule Dacice de argint. Anii '80. Necirculata.


Muzeul Regiunii Porților de Fier (și editor; n.a.).
Macheta podului lui Traian. Anii '80. Necirculată.


Interior țărănesc Gârla Mare. Anii 2000. Necirculată.
Foto: Andrei Posmoșanu. Muzeul Regiunii Porților de fier.


Muzeul Regiunii Porților de Fier. Aspect din expoziția de Științe Naturale.
Anii '80. Necirculată.


Biserică în construcție.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Biserica Catolică.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Interior, Biserica Catolică.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Casa de cultură a tineretului.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Monumentul gărzilor patriotice.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Obeliscul. Pliant: județul Mehedinti. 1979.


Obeliscul eroilor din 1916.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Vechi și nou - zidurile cetății Severinului și Parc Hotel.
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Parc Hotel. Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Hotel Parc. Foto: Gabriela Cocora. 1972.


Hotel Parc. Cod: 1598/1. Ilustrată Kruger (firmă germană cu care statul român a încheiat 
un contract de colaborare). 1973. Necirculată. 
Mai există o variantă nedantelată.


Parc Hotel. 1973. Necirculată. 
Mai există o variantă, identică. Apare noua denumire a localității 
(Drobeta Tr.- Severin, iar titulatura este tradusă și în limba franceză. 1975.


Hotel Parc. Foto: C.P.C.S. Publiturism. 1976.


Hotel Parc. Cod: 7430. Foto: Al. Comănescu. Anii '70. Necirculată.
Imagine identică cu cea precedentă. Cadru mai larg în partea de jos.


Hotel Parc. Pliant: județul Mehedinți. 1979.


Drobeta Turnu Severin. Cod: 10737. Foto: Gabriela Cocora. Anii '70. Necirculată.


Hotel Parc. Pliant: Județul Mehedinți. Anii '80.


Monumentul eroilor din 1916.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Turnu Severin. Broșură: Let's Go to Romania! Anii '60-'70.


Hotelul Traian.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Vedere spre zona nouă.
Foto: Ion Nădrag. Album: Drobeta-Turnu Severin. 1986.


Terasa Vatra haiducilor. Foto: Aurelia Cristescu. 1979.


Între Filiași și Turnu Severin. 1960.


Panoramă Dunărea în zona Drobeta Turnu Severin.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Panoramă Dunărea în zona Drobeta Turnu Severin.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 


Combinatul de industrializare a lemnului (Tr. Severin).
Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. 1969.


Colaj. Ed. Marelui Magazin și Librăria. Victor P. Măldărescu, T. Severin. 1929.


Colaj. Cod: 11552. 1969. Necirculata.


Colaj. Față de imaginea de mai sus, apare și o nouă realizare arhitectonică.
Prea erau vechi toate...1969.


Colaj. Cod: 7985. 1970. Necirculată.


Colaj. 1971. 


Colaj. Cod: 617. 1973.
Ruinele piciorului podului lui Traian; Stema municipiului Drobeta-Tr. Severin;
Parcul muzeului Portile de Fier - Bustul lui Apolodor din Damasc; 
Bustul lui Traian; Monumentul eroilor.
Alt tiraj, mici modificari in explicatii: 
Ruinele podului lui Traian; Parcul muzeului Portile de Fier - 
Bustul lui Apolodor din Damasc; Bustul lui Traian, Monumentul eroilor. 1976.
Alt tiraj, cod: 617. 1977.


Drobeta-Turnu Severin. Colaj. Aspecte din alimentati publica. Terasa La Vatra 
Haiducilor, Padurea Crihale, Cafe-bar de zi Ada Kaleh, Str. 6 Martie nr. 3, 
Terasa restaurantului Drobeta, Str. Smochinului nr. 2. 1977. Ilustrata RECOM.


Colaj. Cod: 2793. 1977. Necirculata.
Bustul regelui dac Decebal; Ruinele podului lui Traian; Bustul lui Traian. Drobeta Turnu Severin. Colaj. Anii '70-'80. Necirculata.


Drobeta-Turnu Severin. Colaj. Cod: 2768. Vedere generala, 
Muzeul zonei Portile de Fier, Oficiul P.T.T.R., Monumentul garzilor patriotice, 
Sediul Consiliului popular judetean. Foto: V. Stamate. 1981.


Colaj. Casa de cultura a sindicatelor; Complexul comercial Modern; 
Vedere generala; Bustul lui Traian.
Cod: 2585. 1981. Necirculata.Volum: Al. Vlahuta - Rominia pitoreasca. Editura Tineretului. 1958.


Volum: Craiova - Mic indreptar turistic. Editura Meridiane. 1962.
Tiraj: 6690 exemplare. Fotografiile executate de Studioul de arta 
fotografica al Combinatului poligrafic Casa Scinteii.


Almanahul Turistic 1967.


Anii '60 - '70.
Broșură-pliant de prezentare a programelor ONT Carpați.
În limba germană.


Broșură: Let's Go to Romania! În limba engleză. Anii '60-'70.


Ghid istoric și turistic: Turnu - Severin. Editat de Revista Muzeelor. 1969.


Volum: Turnu Severin - Mic îndreptar turistic. Editura Meridiane. 1969.
Fotografiile executate de studioul de artă fotografică al Combinatului
poligrafic Casa Scînteii și de Dumitru Bondoc.
Cu mulțumiri deosebite Dnei Dorotea Momir pentru donație.Volum: Vasile Cucu - Orașele României. Editura Științifică. 1970.
Volum: Monumente medievale din N. - V. Olteniei. Editura Meridiane. 1970.
Fotografiile executate de I. Vladu, Gh. Comănescu, Gabriela Cocora
(Studioul de artă fotografică al Combinatului poligrafic Casa Scînteii),
București și Victor Adrian.


Volum: Turism cu manualul de istorie. Editura pentru Turism. 1973. 


 Pliant: Excursii în zona Porțile de Fier și nordul Olteniei. Ministerul Turismului. 1974.


Volum: Turism in toate anotimpurile. Anii '70.


Pliant: județul Mehedinți. Ministerul Turismului. Publiturism. 1979.


Pliant: Județul Mehedinți. Publiturism. Anii '80.


 Album: Drobeta-Turnu Severin. Editura Sport-Turism. 1986.


Pliant: România - Muzee și monumente. 1988.
ONT Carpați - Publiturism. În limba franceză.


Biserica Catolică.
Volum: Trasee etnoculturale și arhitectonice în regiunea istorică Oltenia. 2013. 

***Am reprodus întocmai inscripționările de pe ilustrate.
Greșelile de titulatură, ortografice, etc. nu-mi aparțin (cele de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și le voi avea în vedere
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !