luni, 24 noiembrie 2014

Locurile Sfinte reflectate in harti si fotografii
Muzeul National Brukenthal


Sibiu


26 noiembrie - 31 decembrie 2014

   Expoziţia îşi propune să invite vizitatorul în lumea spaţiului sacru – o singură călătorie în două zone geografice distincte: Ţara Sfântă şi Muntele Athos.
   Sunt prezentate fotografii recente, hărţi și alte materiale cartografice, reale sau fanteziste, ce ilustrează mirajul exercitat de aceste locuri asupra oamenilor, de-a lungul istoriei.
   Circuitul expozițional urmărește conceptul pelerinajului – prezent în tradiţia tuturor marilor religii, purtându-l pe credincios înapoi spre originea şi centrul religiei sale, spre locul teofaniei, purificării, înnoirii şi salvării. Pentru creştinii de ieri şi de azi, locul de referință al pelerinajului este Ierusalimul, cu Sfântul Mormânt – simbol nu doar al Crucificării, ci şi al Învierii –  unde a fost câştigată izbânda vieţii asupra morţii (unde-ţi este, moarte, biruinţa ta? – I Corinteni 15, 55), a binelui asupra răului.
    La rândul său, pelerinajul geografic este împlinirea faptică a călătoriilor interioare. Se poate face una dintre aceste călătorii fără împlinirea celeilalte, dar ideală este experierea lor împreună. Istoria demonstrează riscurile ce umbresc pelerinajul exterior atunci când este lipsit de interioritate spirituală. El poate deveni rătăcire, pribegie văduvită de înţelegere şi de împlinirea unei smerite chemări. Nici o binecuvântare nu se dobândeşte într-un asemenea pelerinaj, iar călătoria exterioară este viciată de alienare.
    Sub raport istoric, apare, la un moment dat, o treptată de interiorizare a tematicii pelerinajului, până când, în literatura monastică, peregrinatio devine integral spirituală şi ajunge, de fapt, sinonimă cu stabilirea monastică – ilustrată în expoziție de Muntele Athos.
Text oferit de curatorii expoziţiei:
Dr. Constantin Ittu și dr. Petre Beşliu–Munteanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu