sâmbătă, 16 martie 2013

Din Bănie (1)


România de-altădată


Craiova (1)


Colecții și Colecționari


Cartofilie

Muzeul de arta. Prima parte a anilor '60. Necirculata.


Muzeul de arta plastica.
Volum: Craiova - Mic indreptar turistic. 1962.


In Muzeul de arta sint expuse, printre altele, pinze ale marilor pictori
Nicolae Grigorescu, Theodor Aman si sculpuri ale lui Brincusi.
Volum: Orase si privelisti - Craiova. 1963.


Interior din Muzeul de arta plastica.
Volum: Craiova - Mic indreptar turistic. 1962.
Idem, volum: Orase si privelisti - Craiova. 1963.


Muzeul de arta. 1962.


Muzeul de Arta. 1966.


Volum: Muzeul de Artă Craiova. 1966.


Volum: Muzeul de Artă Craiova. 1966.


Muzeul de artă. 1964. 
Mai există o variantă, identică; titulatura de pe spatele ilustratei este acum
 în partea de jos și in mai multe limbi străine. 
Dispare inscripționarea Republica Populară Romînă. 1967. 
Și o altă variantă; este trecut și autorul fotografiei: Al. Florescu. 1969.


Muzeul de Artă. Foto: M. Volbură. 1974.


Muzeul de artă. Pliant: Județul Dolj. Anii '70.
Imagine identică cu cea precedentă, minus personajul din fundal.
Cadre succesive.


Muzeul de artă. Foto P. Arsenie. Anii '70. Necirculată.


Palatul Mihail (construit între 1899 - 1907 după planurile arhitectului
Paul Gottereau), azi Muzeul de Artă. Album omagial: Craiova 500. 1975. 


Idem. Detalii arhitecturale din Palatul Mihail.


Idem.


Idem.


Idem.


Muzeul de artă. Cod: 8306. Foto: I. Petcu. Anii '70 - '80. Necirculată.


Muzeul de Artă. Foto: A. Iancu. 1980.


Muzeul de artă Craiova. Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


Muzeul de artă - detaliu de arhitectură. Volum: Craiova - Ghid de oras. 1982.


Interior la Muzeul de artă. Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


Muzeul de Artă. Anii '80. Necirculată.


Secția de artă a Complexului muzeal județean. 
Vedere din lungul străzii Mihai Viteazul. 
Foto: Ioan Nădrag. Volum: Craiova. 1987.


Muzeul de Artă Craiova (și editor; n.a.). Anii' 80. Necirculată.


Sala Mihai Viteazul. Foto: Ioan Nădrag. Volum: Craiova. 1987.


Sala Unirii Principatelor. Foto: Ioan Nădrag. Volum: Craiova. 1987.


Sectia Colecții a Muzeului de artă. Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


Secția Ion Țuculescu a Muzeului de artă. Album omagial: Craiova 500. 1975. 


Casa în care a trăit poeta Elena Farago (azi Casă memorială).
Album omagial: Craiova 500. 1975.


Casa memorială Elena Farago. Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


Casa memorială Elena Farago (interior). Album omagial: Craiova 500. 1975.


Casa în care a trăit poetul Traian Demetrescu (azi Casă memorială).
Album omagial: Craiova 500. 1975.


Casa memorială Traian Demetrescu (aspect exterior). 
Album omagial: Craiova 500. 1975.


Casa memorială Traian Demetrescu. Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


Fîntîna Purcarului, construită în 1818 de jupînul Pavel Teodor și
Kir Marin Bulugbașa. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Hanul Puțureanu, din strada Matei Basarab 9. Album omagial: Craiova 500. 1975. 


"Casa albă" și Grădina 1 Mai. Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


Casa Glagoveanu (1783) în care a locuit Tudor Vladimirescu.
Album omagial: Craiova 500. 1975.


Casa Glogoveanu. Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


Locuințe particulare din Craiova la începutul secolului al XX-lea.
Album omagial: Craiova 500. 1975. 
Idem: Clădiri vechi din Craiova. Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


Locuințe particulare din Craiova la începutul secolului al XX-lea.
Album omagial: Craiova 500. 1975. 


Locuințe particulare din Craiova la începutul secolului al XX-lea.
Album omagial: Craiova 500. 1975. 


Locuințe particulare din Craiova la începutul secolului al XX-lea.
Album omagial: Craiova 500. 1975.
Idem: Clădiri vechi din Craiova. Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


Locuințe particulare din Craiova la începutul secolului al XX-lea.
Album omagial: Craiova 500. 1975. 
Idem: Clădiri vechi din Craiova. Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


Locuințe particulare din Craiova la începutul secolului al XX-lea.
Album omagial: Craiova 500. 1975.


Locuințe particulare din Craiova la începutul secolului al XX-lea.
Album omagial: Craiova 500. 1975.


Locuințe particulare din Craiova la începutul secolului al XX-lea.
Album omagial: Craiova 500. 1975.


Casă veche din Craiova (secolul al XIX-lea). Album omagial: Craiova 500. 1975.


Casa Coțofeanu - valoros edificiu de arhitectură românească veche.
Album omagial: Craiova 500. 1975.


Casa Otetelișanu, construită la începutul secolului al XIX-lea.
Album omagial: Craiova 500. 1975.


Case vechi din Craiova. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Case vechi din Craiova. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Case vechi din Craiova. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Case vechi din Craiova. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Școala Obedeanu, instituție de învățămînt înființată cu două veacuri în urmă
(Clădirea actuală daterază din 1890).  Album omagial: Craiova 500. 1975.


Case vechi din Craiova. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Case vechi din Craiova. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Case vechi din Craiova. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Fostele case Gheorghe Chițu (azi locuințe particulare).
Album omagial: Craiova 500. 1975.


Album omagial: Craiova 500. 1975.


Construcții de la începutul secolului al XX-lea. 
Album omagial: Craiova 500. 1975.


Stradă în vechea Craiovă. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Străzi din vechea Craiovă. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Străzi din vechea Craiovă. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Aspecte din viața cotidiană a orașului. Album omagial: Craiova 500. 1975.Străzi din vechea Craiovă. Album omagial: Craiova 500. 1975.
Străzi din vechea Craiovă. Album omagial: Craiova 500. 1975.
Idem: Clădiri vechi din Craiova. Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


Coperta I. Volum: Craiova - Mic indreptar turistic. 1962.


Aspecte din viața cotidiană a orașului. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Album omagial: Craiova 500. 1975.


Parc Englezesc. 1936.
Multumiri Tristan Secuianu pentru generozitate.


Magazin de Stat. Cod: 089. Anii '50. Necirculată.


In gradina 1 Mai.
Volum: Craiova - Mic indreptar turistic. 1962.


Gradina 1 Mai, strajuita de statuia primului domnitor al Rominiei,
Alexandru Ioan Cuza. Volum: Orase si privelisti - Craiova. 1963.


Vedere din piata Al. I. Cuza. Prima parte a anilor '60. Necirculata.


Coperta I. Volum: Orașe și priveliști - Craiova. Foto: V. Giurgeanu. 1963.


Magazinul de stat Craiova. Cod: 982. Prima parte a anilor '60. Necirculată.


Casa Albă (clădire cu destinații comerciale și de locuit, construită după
primul razboi mondial, pe baza planurilor arhitectului C. Iotzu).
Album omagial: Craiova 500. 1975. 


Craiova. Editura de Stat. 1950.


Vedere. Cod: 986. I P. I. Prima parte a anilor '50.
Imagine identică cu cea precedentă. Cadru ușor mai larg
în partea dreapta; nuanță schimbată.


Vedere. Cod: 976. C.P.C.S. Anii '50 - '60. Necirculată.
Imagine identică cu cea precedentă, editată în condiții superioare
(carton lucios, alb-negru).


Piața V. I. Lenin. Cod: 0139. Anii '50. Necirculată.


Piața Lenin - în centrul orașului. 
Volum: Orașe și priveliști - Craiova. 1963.


Hotelul Palace. 1964.


Hotel Palas. 1968.
Cod: 1141/2. Ilustrată Kruger (firmă germană cu care statul roman a încheiat 
un contract de colaborare).


Hotel Palace. Cod: 199. 1971.


Hotel Palace (construit după primul război mondial, după planurile
arhitectului Otto von Hesselmann). Album omagial: Craiova 500. 1975. 


Vedere din Piața Al. I. Cuza. Cod: 6755. Prima parte a anilor '66.
Necirculată.


Vedere din Craiova. 1965.


Craiova. 1967.
Imagine identică cu cea precedentă (fără steaua roșie de pe clădire,
eliminată prin retușare). Este trecut și autorul fotografiei: M. Mareș.
Dispare inscripționarea: "Republica Populara Romînă". 


Vedere din piața Al. I. Cuza. 1965 (încă R. P. R.)


Detaliu din centrul Craiovei. Album omagial: Craiova 500. 1975. 


Clădirea Băncii Comerțului (azi localul Centrului de științe sociale al Universității),
construcție începută în 1912, după planurile arh. I. Mincu, și continuată de C. Iotzu.
Album omagial: Craiova 500. 1975. 


Intrarea în clădirea Centrului de științe sociale. Album omagial: Craiova 500. 1975. 


Vedere din piața Al. I. Cuza. 1965.


Clădirea Băncii de scont (azi sediu al ziarului Înainte, revistei Ramuri și
Comitetului județean U.T.C.), construită în perioada dintre cele două 
războaie mondiale. Album omagial: Craiova 500. 1975. 


Ziarul Înainte. Album omagial: Craiova 500. 1975. 


Revista de cultură Ramuri. Album omagial: Craiova 500. 1975. 


Cărți noi la editura Scrisul românesc. Album omagial: Craiova 500. 1975. 


Vedere. 1959.


Sediul Regiunii P.M.R. vazut din gradina 1 Mai.
Volum: Craiova - Mic indreptar turistic. 1962.


Aspect cotidian pe străzile orașului.
Volum: Orașe și priveliști - Craiova. 1963.


Craiova. Foto: C. Vladu. Anii '60-'70. Necirculată.


Centrul orașului. Anii '60 - '70.
Broșură-pliant de prezentare a programelor ONT Carpați.


Vedere din Craiova. Foto: M. Volbura. 1971. Necirculată.


Centrul orasului. Ilustrata Kruger (firma germana cu care statul roman a 
incheiat un contract de colaborare). Cod: 1140/5. 1970.
Mai exista o varianta, identica. Nedantelata. 1972.


Craiova. Foto: Al. Comanescu. 1971.


Vedere. Cod: EST 2485. Foto: Aurel Iancu. Anii '70. Necirculată.


Statuia Alex. I. Cuza. 1972. 


Pliant: Județul Dolj. Anii '70. 
Deși conține informații despre întreg județul,
 fotografiile sunt numai din Craiova.


Monumentul lui Alexandru Ioan Cuza, lucrare a sculptorului R. Romanelli.
Album omagial: Craiova 500. 1975.


Monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


Statuia lui Alexandru Ioan Cuza. Foto: Ioan Nadrag. Volum: Craiova. 1987.


Vedere din Craiova. Prima parte a anilor '60. Necirculata.


Reusita imbinare a vechii si noii arhitecturi in centrul orasului Craiova. 
Foto: Ioan Nadrag. Coperta I. Volum: Craiova. 1987. Editura Sport-Turism. 


Centrul de cercetari istorice.


Cod: 0416. 1976.


Parcul Bibescu. Editura Libraria Scoalelor, Lazar Sanft, Craiova. 1929.


Parculb Bibescu "Lacul". Anii '20-'30. Necirculata.
Cod: 6624. Editura Libraria Scoalelor Lazar Sanft., Craiova.


Cod: 11. Parcul Romanescu. Lacul. Interbelica. Necirculata.


Cod: 37. Parcul Romanescu. Lacul. Foto orig. Fotofilm, Cluj. 1939.


Parcul Romanescu. 1945. Necirculata.
Edit. M. C. Florescu - Craiova. Imagine identica cu cea precedenta.


Parcul Romanescu. 1945. Necirculata.
Edit. M. C. Florescu - Craiova.


Parcul Romanescu. 1945. Necirculata.
Edit. M. C. Florescu - Craiova.


Vedere din parc. Cod: 1840 I. P. 1. 1958.


Vedere din parc. Cod: 187 I. P. 1. 1958.


Coespondență insuficient francată.


Vedere din parc. 1960.


Vedere din Parcul Poporului. 1961. 


Vedere din Parcul Poporului. 1961.


Vedere din Parcul poporului. 1963.
Imagine identică cu cea precedentă. Inițiala din cuvântul
"poporului" scrisă cu literă mică.


Parcul Poporului. Volum: Craiova - Mic îndreptar turistic. 1962.


Vedere din Parcul poporului. 1962.


Vedere din parcul poporului. Cod: 9395. 1963.


Parcul poporului este trecut printre cele mai mari si mai frumoase 
din tara. Volum: Orase si privelisti - Craiova. 1963.


Vedere din Parcul poporului. 1963.


Vedere din Parcul poporului. 1963.


Vedere din Parcul poporului. 1963.


Vedere din Parcul poporului. Cod: 987. Prima parte a anilor '60. Necirculata.


Vedere din Parcul poporului. 1964.


Vedere din Parcul poporului. 
Cod: 6011. 1964. Necirculată.
Variantă, identică. 1966.
Dispare inscripționarea Republica Populara Romîna.
"Din parcul în care am fost cu Viluța dolofănuța vă trimit vederea ca să reamintiți de mine...Sîmbata viitoare (28 oct.) sosesc acasă și sînt curios să ăflorile din balcon 
(si pe voi bineînțeles, în primul rînd)." 1966.
Mai există o variantă, identică, intitulată:
 Lacul din Parcul poporului. Foto: Al. Florescu. 1968. 
"Un gînd suav/Un gînd pribeag/Ce zboară către tine/Un cald salut și o vedere
/Primește de la mine".


Parcul Romanescu. 
"În amintirea Parcului Carol primește gândurile mele din Craiova". 
Ilustrată prevazută cu două ștampile: una mică, pătrată: Monopolul Crtilor Postale 
Ilustrate și alta, dreptunghiulară: 33 CENZURAT CRAIOVA 33. 1944.


Vedere din Parcul Poporului. Cod: 983. 1960.


Vedere din parc. 1961.


Vedere din parc. 1961.


Podul suspendat și ruinele cetățuii din Parcul Poporului.
Volum: Craiova - Mic îndreptar turistic. 1962.


Parcul poporului este trecut printre cele mai mari si mai frumoase 
din tara. Volum: Orase si privelisti - Craiova. 1963.


Vedere din Parcul poporului. Cod: 3135. Prima parte a anilor '60. 
Mulțumiri Tristan Secuianu pentru generozitate.


Podul suspendat din Parcul poporului. Prima parte a anilor '60.


Vedere din Parcul poporului. Cod: 983. Prima parte a anilor '60. Necirculată.


Podul suspendat din Parcul poporului. 1967.


Vedere din parcul poporului. 1967.


Podul suspendat din Parcul poporului. Foto: Al. Comanescu. 1968.
Multumiri Tristan Secuianu pentru generozitate.


Podul suspendat din Parcul poporului.
Foto: D. Constantinescu. 1975.


Parcul Poporului. Pliant: Judetul Dolj. Anii '70.


Podul suspendat. 1976. Foto: V. Stamate. Necirculată.


Aspecte din Parcul Poporului. Album omagial: Craiova 500. 1975.

Idem: În Parcul Poporului. Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


 Parcul Poporului ramine mereu tinar. Foto: Ioan Nadrag. 
Volum: Craiova. Coperta IV. 1987.


Vedere din Parcul poporului. 1967.


Vedere din Parcul poporului. Foto: Al. Comanescu. 1967. 


Vedere din Parcul Poporului. 1968.
Mulțumiri Tristan Secuianu pentru generozitate.
Mai există o variantă, identică. Este trecut și numele autorului fotografiei:
Al. Comănescu. "poporului" apare cu litera inițială mică. 1970.


Aspect din Parcul Poporului. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Parcul Poporului. Pliant: Județul Dolj. Anii '70.


În Parcul Poporului. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Aspecte din Parcul Poporului. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Vedere din Parcul poporului. Foto: M. Volbură. 1972.


Vedere din parcul Poporului. Foto: V. Stamate. 1974. Necirculata.


Parcul Poporului. Foto: C.P.C.S. 1979.


Parcul Poporului. Foto: Paul Arsenie. 1981.


Aspecte din Parcul Poporului. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Parcul Poporului - vedere aeriană. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Parcul Poporului - vedere aeriană. Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


Aspecte din Parcul Poporului. Album omagial: Craiova 500. 1975.


În Parcul Poporului. Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


In Parcul Poporului.
Volum: Craiova - Ghid de oras. 1982.


Colaj: Craiova. Anii '40. Necirculată. 
Edit. M. C. Florescu - Craiova.


Colaj. Parcul poporului. 1973.


Colaj: Parcul Poporului. Cod: 695. 1989.
Cu barca pe lac; Podul suspendat; Terasa Debarcaderul; Vedere.


Grădina botanică. Cod: 021. 1953. Necirculată.


Fîntîna Jianu (secolul al XVIII-lea). Album omagial: Craiova 500. 1975.


Amintirea haiducului legendar din sec. XIX, Iancu Jianu, este
pastrata  și de această fîntînă care îi poartă numele.
Volum: Orașe și priveliști - Craiova. 1963.
Idem, carte poștală ilustrata, intitulată:
Fîntîna din Grădina botanică. 1965. 
Mai exista o variantă, identică; intitulată: Fîntîna lui Jianu din Grădina botanică. 
Are trecut și numele autorului fotografiei: Gh. Bușoiu. 
Dispare inscripționarea: "Republica Populară Romînă". 1967.


Fîntîna Jianu, astăzi. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Fîntîna Jianu. Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


Fintina Jianu, construita in jurul anului 1800 si refacuta in prima parte a 
secolului nostru. Foto: Ioan Nadrag. Volum: Craiova. 1987.


Grădina botanică, un spațiu de lumină și culoare, destinat deopotrivă 
cercetării științifice și odihnei. Foto: Ioan Nădrag. Volum: Craiova. 1987.


Vedere din vechea Craiovă (datorată pictorului Valery).
Album omagial: Craiova 500. 1975.


Biserica Sfinții Apostoli. Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.


Biserica Sfinții Apostoli, monument de arhitectură construit în anul 1783.
Album omagial: Craiova 500. 1975.


Biserica Sf. Dumitru (biserica domnească, cu temelii puse de Craiovești)
înainte de restaurarea făcută de Lecomte de Nouy. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Idem. Același vechi monument cu împrejurimile.


Biserica Sf. Dumitru (Catedrala mitropolitana, monument
istoric, sec. XV-XVI). Ilustrata poarta mentiunea, stampilata:
"contributie cultica 1 leu" (prima de acest gen din colectie).
Prima parte a anilor '60. Necirculata.


Catedrala Mitropolitana. Volum: Biserica Ortodoxa Romana. 1967.


Catedrala Mitropolitană Sf. Dumitru din Craiova.
Pliant: Monumente de arhitectură și artă bisericească din arhiepiscopia Craiovei.
Anii '60 - '70.Biserica Sf. Dumitru (reconstruită în anul 1889 de Lecomte de Nouy, 
terminată în 1933, cu pictură făcută de francezii Menpiot și Bories
între 1907 - 1933). Străzi din vechea Craiovă. Album omagial: Craiova 500. 1975.Catedrala Mitropolitană - Sfîntul Dumitru din Craiova. 
Ctitor Matei Basarab. Sec. XVII. Anii '70 - '80. Necirculată. 


Catedrala Sf. Dumitru. Volum: Craiova - Ghid de oraș. 1982.


Catedrala Mitropolitană - Sfîntul Dumitru din Craiova.
Ctitor Matei Basarab. Sec. XVII. Editor Arhiepiscopia Craiovei.
Anii '80. Necirculată. 


Tîmpla de la biserica Sf. Dumitru (pictură executată de Iosif Keber).
Străzi din vechea Craiovă. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Mănăstirea Bucovăț (Craiova). Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.


Cel mai vechi monument de arhitectură medievală din municipiul Craiova:
mănăstirea Coșuna-Bucovăț, zidită în anul 1572. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Idem. Detaliu arhitectural cu ziduri în care se află cărămizi romane
din vechiul castru al Pelendavei.


Idem. Ansamblul Coșuna-Bucovăț, astăzi.


Mănăstirea Strehaia, construită de Matei Basarab (1645) în jurul nucleului de
construcții al reședinței banilor Olteniei (secolul al XV-lea) strămutată la 
Craiova. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Biserica Obedeanu, valoros monument istoric și de artă.
Volum: Turism cu manualul de istorie. 1973. 


Biserica și construcțiile de la mănăstirea Jitianu (secolul al XVI-lea),
astăzi păstrătoarele unei bogate colecții muzeale. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Idem.


Biserica Sfintul Gheorghe Nou. Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.


Biserica Sf. Gheorghe Nou (zidită de Milcu Stoenescu în 1755, pe locul
uneia din lemn din 1722, refăcută în 1913, zugrăvită de pictorul
Eustațiu Stoenescu). Album omagial: Craiova 500. 1975.


Idem. Detaliu de interior cu pictură murală executată
de pictorul Eustațiu Stoenescu.


Idem. Vitralii din biserica Sf. Gheorghe.


Idem.


Biserica Sf. Ilie, clădită de vornicul Ilie Oteteleșeanu în 1720,
zugrăvită de pictorul C. Lecca în 1840 - 1841, refăcută în anul 1893.
Pictura actuală este cea executată de Gh. Ioanid și Gh. Tattarescu.
Album omagial: Craiova 500. 1975. 


Biserica Madona Dudu (construită, după planurile lui Duiliu Marcu, de
arhitecții Ion Troianescu și Becu Sterie, între 1929 - 1942, pe locul unei vechi
ctitorii din anul 1700). Aici a fost înmormîntat poetul Vasile Cîrlova.
Album omagial: Craiova 500. 1975. 


Biserica Madona Dudu, Craiova, sec. XVIII.
Cod: 94030, EDITIS, București, Editura Internațională Scorpion.
Anii '90. Necirculată.


Un palat cu pregnant aspect de monumentalitate realizat după planurile
arhitectului D. Maimarolu, în construcția căruia este evidentă influența
mai tîrzie a Renașterii franceze. Album omagial: Craiova 500. 1975.
Casa Vorvoreanu, căci despre aceasta este vorba, a fost trecută, începînd cu
31 mai 1964, în proprietatea Bisericii Oltene. La schimb cu Casa Băniei - n.a.


Sediul Mitropoliei. Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.


Muzeul Procesul luptătorilor ceferiști din iunie-iulie 1934,
sala de judecată. Volum: Craiova - Mic îndreptar turistic. 1962.


Aici au fost judecați conducătorii glorioaselor lupte ale clasei
muncitoare din anul 1933. Volum: Orașe și priveliști - Craiova. 1963.


Înterior din muzeul Procesul luptătorilor ceferiști și petroliști 
din iunie - iulie 1934. Album omagial: Craiova 500. 1975.


Clădirea în care s-a desfășurat procesul luptătorilor ceferiști și petroliști
din iunie - iulie 1934. Album omagial: Craiova 500. 1975. 


Case conspirative ale comuniștilor craioveni (1940 - 1944).
Album omagial: Craiova 500. 1975.


Idem.


Casă din Craiova, construită după primul război mondial, pe baza planurilor
arhitectului Otto von Hessellmann (astăzi sediul Consiliului popular municipal).
Album omagial: Craiova 500. 1975.


Vechiul sediu al Poștei. Album omagial: Craiova 500. 1975. Volum: Craiova - Mic îndreptar turistic. Editura Meridiane. 1962.
Tiraj: 6690 exemplare. Fotografiile executate de Studioul de artă 
fotografică al Combinatului poligrafic Casa Scînteii.


Volum: Orase si privelisti - Craiova. Editura Meridiane. 1963.
Fotografiile au fost realizate de I. Petcu si I. Busoiu de la Studioul
de arta fotografica al Combinatului poligrafic Casa Scinteii.
Tiraj: 10.160 de exemplare.


Volum: Muzeul de Artă Craiova. Editura Meridiane. 1966.


Volum: Biserica Ortodoxă Română. 1967.
Editat de Institutul Biblic al Patriarhiei. Ediție în limba germană. 


Anii '60 - '70.
Broșură-pliant de prezentare a programelor ONT Carpați.
În limba germană.Pliant: Monumente de arhitectură și artă bisericească din arhiepiscopia Craiovei.
Anii '60 - '70.Volum: Turism cu manualul de istorie. Editura pentru Turism. 1973. 


Album omagial: Craiova 500. 1975. Volum: Craiova - Ghid de oraș. Editura Sport-Turism. 1982.Broșură: Muzee și monumente din România. O.N.T. Carpați - Publiturism. 1983.

***Am respectat întocmai inscripționările de pe ilustrate și celelalte surse folosite. 
Greșelile de titulatură, ortografice, etc., nu-mi aparțin (cele de tastare, da !)
Orice completări sau corectări sunt utile și vor fi avute în vedere 
cu promptitudine spre postare. Nu mai vorbesc de donații !

***Partea a doua a albumului cu acest oraș o găsiți postată aici:

Imi pasa: Din Bănie (2)