sâmbătă, 16 februarie 2013

Arta plastica contemporana romaneasca


Liviu Nedelcu, Alexandru Grosu


Expozitia de pictura si sculptura


Galeriile Caminul Artei, Bucuresti


21 februarie 2013
Nedelcu/ Grosu

Vernisaj: 21 februarie 2013, ora: 17:00
Prezinta: Alexandra Titu, Constantin Prut

   Diferiţi ca opţiune stilistică şi câmpuri poetice frecventate, pictorul Liviu Nedelcu şi sculptorul Alexandru Grosu au în comun aceeaşi extindere a relaţiilor de formalizare şi strategii de metaforizare, dintre imagine si realitate, nesegmentată de rigorile unui realism mimetic sau al unui abstracţionism radical. Cei doi artişti evoluează firesc între polii reprezentării şi autoexpresiei pe un traseu mediat de intensitatea subiectivizării, de dominanta expresionistă, ale cărei diferenţe de interpretare creativă diferă, însă, nu doar în funcţie de datele impuse de rigorile spaţializării sau condiţia materializării semnelor (sintagmelor vizuale), ci şi a referinţelor culturale şi directe la realitatea concretă, uneori deja filtrată cultural, şi de statutul semantic.
   Liviu Nedelcu propune în selecţia de lucrări actuală un crochiu al creaţiei sale din ultimii ani, marcând această complexitate a problemelor plastice, şi teoretice, impuse de vocaţia sa expresionist lirică (gestuală) în concurenţă cu interesul pentru teme culturale ca Frumosul concentrat în elocventa sinecdocă a frumuseţii feminine, sau filonul autobiografic, cu capacitatea sa de generalizare. Un alt nucleu semantic îl constituie experienţa sacrului, cu sistemul său iconografic, tratat cu o adaptare stilistică actualizantă a rigorilor reprezentării tradiţionale ale creştinismului răsăritean, segment al creaţiei care nu a fost, programatic, inclus acestei expoziţii.
Dar aceste solicitări variate care asigură înnoirea permanentă a repertoriilor sale nu produce rupturi stilistice, ci, integrându-se esteticii hibridării şi metamorfozelor şi mixajelor de limbaj, integrează cel mai ades discursurile figurative, mai sintetice sau mai pronunţat mimetice, dinamicii libere şi impulsive a spaţializărilor sale expresionist lirice. Chiar şi atunci când subiectul imaginii cere o stabilizare provizorie, sau sugerează un preludiu al ieşirii din timpul uman, prezenţa neliniştită a timpului este semnalată de vibraţia unor elemente de context sau chiar semnalează figurat timpul în desfăşurare, chiar dacă devenit exterior (de pildă, în succesivele portrete duble ale părinţilor, de o calmă retorică a solitudinii şi poate a reîntoarcerii la timpurile nondiscursive, latente, în marginea cărora se derulează imperiul facticităţii).
    Prezenţa acestui patos al concretului niciodată absent din profunzimea referinţei asigură picturii sale ce coagulează gestul în semn, discursul liber în temporalitatea materializată şi generatoare de materialitate spaţializare integrată substanţei sau integratoare, localizantă, acea densitate narativă şi reflexivă a libertăţii care nu sacrifică în favoarea unei purităţi stilistice fastuoasa bogăţie a lumii efemere dar mirifice, vitale, impure, dar seducătoare, a permanentei regenerări. Regenerarea biologică, dincolo de o identitate individualizantă, ca principiu al permanenţei în act (sugerat de o lucrare gestual abstractă, Cuibul), sau de senzualitatea nudurilor feminine. Indiferent de regimul formei, mimetice sau gestual informale, formă în devenire şi disoluţie, constanta creaţiei sale este o picturalitate care nu lasă evenimentul sau figura, pata sau figura, să se detaşeze monadic de spaţiu, şi senzualitatea rafinată a cromaticii sale, ce armonizează la nivelul compoziţiei sau seriei ce compune o suită, şi în fiecare dintre detaliile suprafeţei, ce are, la rândul său statutul unei compoziţii.
   Alexandru Grosu investighează, la aceeaşi intersecţie fertilă dintre investirile analitic plastice (conducând spre explicitarea structurii) şi semanticitatea sa ca joc referenţial deschis. Multe dintre ciclurile de lucrări legate tematic sau dintre proiectele monumentale sunt centrate de figura umană, descriptiv sintetizată sau redusă la un semn aproape (dar niciodată cu desăvârşire) abstract. Uneori, figura umană cel mai ades eroizată, impostată autoritar în spaţiu, este substituită de o figură animalieră emblematică, încărcată de suplimente de semnificaţie ce o integrează mitologiei umanului. Proiectul său expoziţional actual explorează un câmp problematic plastic delimitat de avangardismul istoric, încă neradicalizat în disjuncţia sa faţă de modernismul al cărui program novator era bazat pe preocupările pur formale sub semnul esteticităţii autonome la a cărui provocare a replicat antiestetismul şi extrateritorialitatea traseelor avangardiste, plasându-şi interesul în dialogul dintre volum, ca prezenţă şi absenţă, ca definit de masă autoritară sau ca grafie ce antrenează zone de consistenţă sau dematerializare cu funcţie expresivă.
    Dacă în compoziţiile în care volumul disciplinează o materie dură, densă, golul colaborează cu tensiunile ce dizlocă – după un program constructiv explicit, spaţializând formele pentru a simultaneiza parcurgerea temporal discursivă a segmentelor/suprafeţelor –, reducţia spre grafie îi lasă acestei prezenţe/absenţe rolul de a substanţializa spaţiul şi astfel figura. Tensionatele linii de forţă de o intensitate expresivă ce indică fără echivoc apartenenţa stilistică. Relaţia constructivă gol-plin sau volum imaterial şi vector linear constructiv operează însă sub determinarea unui nucleu semnificativ, relevându-şi operaţionalitatea metaforică. Acesta este regimul seriei figurative, expresioniste, – seria de cai în care spaţiul operează macerant, solidar unui timp ostil, sau sublimant, aderent pe semnificaţiile ascensionale ale dematerializării. Artistul expune şi o serie de piese monolite, consistente, al căror regim este un abstracţionism izomorf repertoriilor biologice, reactualizând fertilele trasee ale suprarealismului nonarativ, dar sub regimul unui formalism mai puţin exuberant. (Alexandra Titu)

Arta plastica contemporana romaneasca


Lucrari din patrimoniul muzeal restaurate in 2012


Muzeul de Arta, Cluj-Napoca


20 februarie 2013


   Cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Cluj şi al Clubului INNER WHEEL Cluj-Napoca, în cursul anului 2012 au fost restaurate opt lucrări de pictură din patrimoniul muzeului clujean: NICOLAE GRIGORESCU, Claie de fân, ŞTEFAN LUCHIAN, Albăstrele, MEDNYÁNSZKY LÁSZLÓ, Atmosferă de dimineaţă, IVÁNYI GRÜNWALD BÉLA, Peisaj cu o moară, BARABÁS MIKLÓS, Portretul lui Kemény Zsigmond, MATICSKA JENŐ, Peisaj de iarnă, SZOPÓS SÁNDOR, Autoportret, GYÁRFÁS JENŐ, Kovács Sándor. Operaţiile de restaurare au fost efectuate de laboratorul condus de doamna dr. Sultana-Ruxandra Polizu Guţă, expert restaurator pictură.
   În expoziţie piesele sunt însoţite de material ilustrativ şi texte explicative. Fotografiile – ansamblu şi detalii – redau starea iniţială a lucrărilor, diferitele faze de lucru din timpul restaurării precum şi finalitatea procesului de restaurare.
   Pe lângă prezentarea etapelor de restaurare, expoziţia ilustrează una dintre funcţiile principale ale muzeului, aceea de conservare şi restaurare a patrimoniului.
   Lucrările cu titlul Claie de fân de NICOLAE GRIGORESCU şi Albăstrele de ŞTEFAN LUCHIAN îşi vor relua locul în Galeria Naţională a muzeului, urmând ca celelalte şase să fie valorificate prin două expoziţii temporare dedicate peisajului, respectiv portretisticii transilvănene de secol XIX. 


Stefan Luchian: Albastrele


Nicolae Grigorescu: Claie de fan

Pe simezele medieseneArta plastica contemporana romaneasca


Victor Ioan Cacovean


Muzeul Municipal, Medias


20 februarie - 30 martie 2013

   Evenimentul ce se va desfăşura la Muzeul Municipal Mediaş, pe data de 20 februarie 2013 de la ora 14.00, va fi prilejuit de vernisajul expoziţiei de pictură având ca autor pe artistul plastic din Aiud, membru al Uniunii Artiştilor Plastici, Ioan Victor Cacovean şi va fi tocmai începutul unei aventuri printre tablourile cu teme diverse, precum flori şi peisaje pe care artistul le va expune pe simezele muzeului medieşean până pe data de 30 martie 2013. 

Vă aşteptăm la muzeu !

Mineralia 


- Salonul de primavara -


Muzeul de Arta, Cluj-Napoca


22 - 24 februarie 2013

Fierul de calcat pe aburii vremiiMuzeul Agriculturii


Slobozia


20 februarie 2013

   Muzeul Agriculturii va deschide, începând cu data de  20 februarie 2013,  expoziţia Fierul de călcat pe aburii vremii, o poveste  ce evidenţiază fiarele de călcat din patrimoniul muzeului prin expunerea lor pentru public, alături de  imagini ce constituie o istorie evolutivă de-a lungul timpului a spălatului şi călcatului textilelor în ateliere meşteşugăreşti, în casa boierească şi gospodăria ţărănească  din România.
    Muzeograful Fănica Gherghe marchează, printr-o abordare originală, o perioadă din evoluţia fierului de călcat (sec. XIX-XX), unealtă necesară în procesul tehnologic de finisare a textilelor, susţinută de imagini şi obiecte achiziţionate de-a lungul timpului de Muzeul Agriculturii.     
    Spectacularul unor ani îndelungaţi de muncă umilă a generaţii şi generaţii de meşteşugari, deţinători încă de la acea vreme ai unui ansamblu de reguli, de procese tehnologice, fidel însuşite şi dezvoltate se regăsesc în construcţia ingenioasă a fierului folosit la călcat, care a evoluat de la unealtă, la maşină.
    Dacă în alte ţări din Europa sau în alte colţuri ale lumii, colecţionarii au mai expus pentru public  fiare de călcat antice, pentru România această expoziţie este una inedită, unică, ce merită a fi văzută.

Pe simezele dejeneArta plastică contemporană românească


Eugen Raportoru


Galeria de Artă Frezia, Dej


21 februarie 2013Art Boutique


Targ de produse Handmade


Galeria Habitus, Sibiu


1 - 3 martie 2013***Ioana Morar

Suflete frumoase - Imortalizand clipaSimion Buia


Expozitie de fotografie: Maschere di Venetia


Readers Cafe, Centrul Metropolis, Bucuresti


3 februarie - 1 martie 2013


   Între 3 februarie şi 1 martie 2013, Readers Cafe (din Centrul Metropolis, B-dul Iancu de Huneadoara nr. 56-60) este gazda expoziţiei de fotografie Maschere di Venezia a artistului fotograf Simion Buia.
   77 de imagini realizate la Carnavalul de la Veneţia pe parcursul a 10 ani şi printate pe Fine Art Canvas pun privitorul faţă în faţă cu măşti, fotomodele, elemente de decor urban şi ipostaze inspirate din Commedia dell’Arte, într-o atmosferă deplină de culoare şi mister. Fie că este vorba despre Bauta, Columbina, Medico della Peste, Moretta sau Volto, măşti purtate încă din secolul al XII-lea, Simion Buia transcende prin munca sa artistică formele şi timpul, recontextualizând într-un limbaj morfologic personal atât tradiţia, cât şi modernitatea Carnavalului. Fotografia de autor şi-a câştigat în ultimele decenii drepturile legitime, devenind deopotrivă “piesă de colecţie” şi obiect al investiţiei în artă. (Mihai Plămădeală, curator)

Parteneri: RPD, Leykom, 1000 de chipuri, Academia de Fotografie

   Expoziţia poate fi vizitată de luni până sâmbătă, între orele 09:00 – 23:00. Vernisajul va avea loc pe 16 februarie, la ora 19:30, în prezenţa fotografului. Publicul este invitat la un dialog vizual, un moment de încântare lounge cu Andreea Tincea – voce şi Cătălin Lungu – chitară şi pian, un vin roşu oferit de 1000 de chipuri şi o vorbă cu fotograful Simion Buia.

  Simion Buia este un fotograf profesionist şi jurnalist, implicat în proiecte de responsabilizare culturală, format şi recomandat prin studiile universitare întreprinse la Facultee Libre de Paris et d’Ile de France şi apoi la Kunstakademie Düsseldorf. Cei 8 ani petrecuţi la  Radio Deutsche Welle din Germania completează tabloul competenţelor sale profesionale. Membru al Deutscher Journalisten Verband – Asociaţia Jurnaliştilor Profesionişti din Germania, Simion Buia activează din 2007 la Bucureşti şi Düsseldorf.
  Dintre proiectele sale anterioare amintim Actorii şi Fotograful şi înfiinţarea Academiei de Fotografie, unde predă împreună cu alţi traineri cursuri de iniţiere pentru începători şi susţine workshopuri pentru avansaţi.

   “Maschere di Venezia a devenit un proiect fotografic personal inspirat din energia indescriptibilă şi întâmplările atipice din timpul carnavalului. De 10 ani fotografiez fascinantele şi mereu schimbătoarele costume şi pe oamenii care le îmbracă. Anual, timp de o săptămână se adună în Piaţa San Marco toţi regii şi reginele despre care citim în cărţi, pe lângă alte personaje alegorice şi travestiţi. Sute de mii de vizitatori invadează străzile înguste ale oraşului de sub ape pentru a trăi un eveniment unic în lume. Pentru fotograf este Paradisul însuşi ! Între timp motivele Carnavalului de la Veneţia au devenit pentru mine un modus vivendi. Imaginile transformate în artefacte prin atenta transpunere pe suport de pânză au fost achiziţionate de case renumite de avocatură din Düsseldorf şi Berlin, iar în România şi-au găsit locul în birouri ale unor agenţii de publicitate, hoteluri, dar şi în locuinţe personale. Printre clienţii recenţi se află Editura Spandugino. Fotografiile arată aidoma unor tablouri datorită suportului cu o materialitate specială şi a tehnicii desăvârşite de printare. Culorile îşi păstrează calitatea timp de 100 de ani, în condiţii de muzeu. Exponatele sunt unicate iar cumpărătorul primeşte un certificat de autenticitate, semnat de autor” - (Simion Buia)

***academiadefotografie.ro
Dame La Grand CaffeArta plastica contemparana romaneasca


Andreea Gherman


Grand Cafee, Sebes


28 februarie 2013


Sa-i uram succes deplin tinerei artiste aflate la prima expozitie personala.
***Ioana Morar 


Colectii si colectionari


Targ de Antichitati


Galeria Mall, Piatra Neamt


15 - 17 februarie 2013
TARG DE ANTICHITATI 15 - 17 FEBRUARIE 2013 GALLERIA MALL PIATRA NEAMT

Expozitia cu vanzare va prezinta:
- obiecte decorative
- numismatica
- bijuterii
- ceasuri
- picturi
- filatelie
- alte obiecte vechi

Informatii la tel.: 0740 97 11 33

***Camelia Muraru

Din suflet pentru mamaDiaspora romana


Spectacol extraordinar de folclor


Regancy Hotel, Dublin, Irlanda


17 martie 2013